Élet a városban
Kultúra

Közalapítványok

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány

A közalapítvány elsődleges célja Miskolc-Hámor-Lillafüred térségében egy olyan regionális hatókörrel bíró tudományos és idegenforgalmi, szellemi központ létrehozatala, amely gondoskodik a Szeleta-kultúra és a paleolit-korszak régészeti (muzeális) értékeinek szakszerű feltárásának továbbfolytatásáról, bemutatásáról, megőrzéséről az ezzel kapcsolatos ismeretek gyarapításáról, valamint mindezeknek a jövő nemzedék számára történő átadásáról.
A közalapítvány emellett támogatja azokat az ismeretterjesztő, oktatási, kulturális, idegenforgalmi, természetvédelmi, környezetvédelmi, közrend- és közbiztonságvédelmi tevékenységeket, amelyek az euroatlanti integráció elősegítése érdekében közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a közalapítvány elsődleges célkitűzéseinek megvalósításához.

Cím: 3530 Miskolc Városház tér 8.

Adószám: 18431001-1-05

Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásért Közalapítvány

A Bükk-térség jelenlegi karsztvíz készletének mennyiségi és minőségi megóvása (figyelemmel legalább a jelenlegi karsztvízszintnek és a vízi tájképi értékek biztosítására), valamint az indokolt karsztvíztermelés, az ökológiai vízigények közép- és hosszú távú egyensúlya biztosításának segítése, összhangban Magyarország vízügyi politikájával.

Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Környezetgazdálkodási Intézet

Adószám: 18429024-1-05

Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány

Miskolc város szociálisan rászoruló polgárainak támogatása. Olyan emberi és anyagi erőforrások bevonása Miskolc helyi szociálpolitikai ellátórendszerébe, amely a szociálisan rászorult lakosokat segíti. Pályázati lehetőségek megteremtésével a szociális ellátórendszer olyan innovatív és modell értékű kísérleteit segíti, amely reális szükségletekre alapoz. A helyi szociálpolitikai döntések szakmai szempontú segítése különböző elemző anyagokkal, vizsgálatokkal. Az interszektoriális integráció erősítése a szociális szektorban. A helyi szociális intézmények EU kompatibilitásának segítése szakértők bevonásával.

Cím: 3530 Miskolc Városház tér 8.

Adószám: 18424971-1-05

Miskolc Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány

A közalapítvány feladata mentési feladatok magasszintű ellátása, folyamatos biztosítása. Ezen belül a közigazgatási szervek, fegyveres szervezetek, egyházak, egyéb társadalmi, illetve karitatív szervezetek, jogi, illetve természetes személyek katasztrófa- és vészhelyzetekben kifejtett élet- és vagyonmentést, valamint a hátrányos következmények elhárítását és enyhítését célzó tevékenységek.

Cím: 3533 Miskolc Lónyai M. u. 2.

Adószám: 18431276-1-05

Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány

Közoktatási tevékenység támogatása, különös tekintettel a fejlesztési tervben elfogadott célokra és feladatokra. Ezen belül a közalapítvány támogatást nyújt a különböző programok, versenyek, vetélkedők, tanulmányutak, továbbképzések szervezéséhez és díjazásához, a tehetséggondozáshoz, tárgyi eszközök vásárlásához, valamint a diákönkormányzatok működéséhez.

Cím: 3530 Miskolc Városház tér 8.

Adószám:18424988-1-05

Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány

Kulturális tevékenység támogatása, különös tekintettel Miskolc város kulturális életének, rendezvényeinek, közösségeinek, civil szervezeteinek, a művészeti és tudományos értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, hazai, nemzetközi, regionális kulturális és idegenforgalmi kapcsolatok segítésére.

Cím: 3530 Miskolc Városház tér 8.

Adószám: 18424964-1-05

Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány

A város sportéletének fellendítése céljából az élsport, a versenysport és az utánpótlás nevelésének segítése, szakosztályok, egyesületek támogatása. A közalapítvány anyagi eszközeivel elősegíti a diáksport, a szabadidősport fejlesztését, a kiemelkedő eredményeket elérő felnőtt, ifjúsági és diáksportolók, valamint edzők teljesítményének elismerését, további munkájukat. A közalapítvány támogatja a város szempontjából fontos rendezvényeket.

Cím: 3530 Miskolc Városház tér 8.

Adószám: 18424957-1-05