Közérdekű 2019. október 22. • Lejárt
NHSZ Miskolc Kft. (Miskolc) által a Miskolc, Sajószigeti út 31. sz. alatti (11509/12 hrsz.) telephelyén nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosításá ra vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Az NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31.) kérelmére, a Miskolc, Sajószigeti út 31. sz. alatti (11509/12 hrsz.) telephelyén tervezett nem veszélyes építési-bontási hulladékok hasznosítása kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, dokumentáció, valamint mellékletei – előzetes egyeztetést követően - 2019. november 8-ig megtekinthetők a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO-08/KT/09282/2019. sz. alatt.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 2019. november 8-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.