Közérdekű 2022. május 11. • Lejárt
Miskolcon a 12995/14 hrsz.-ú területre tervezett beruházással kapcsolatban előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban

A POLGÁR-BIOENERGIA Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) megbízásából eljáró Denkstatt Hungary Környezettechnológiai és management Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 6.) kérelmére, a Miskolc, 12995/14 hrsz.-ú területre tervezett összeszerelő üzem és logisztikai csarnok létesítésének kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, a dokumentáció és mellékletei 2022. június 1-ig megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO/32/03301/2022. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételt 2022. június 1-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.