Hirdetmény 2019. április 23.
A Miskolc, 0116/3 hrsz.-ú ingatlanon tervezett mederrendezés előzetes vizsgálati eljárásával kapcsolatos információk

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi u. 1-3.) kérelmére, a Miskolc Déli Ipari Park keretében megvalósuló feltáró út kialakításához, csapadékvíz elvezetéséhez és közmű gerinchálózat kialakításához kapcsolódóan a Hejő-Malomárok 5+552 - 6+814 km szelvények közötti szakaszának mederrendezése, illetve egy áteresz cseréje kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály- 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, tervdokumentáció, valamint mellékletei – előzetes egyeztetést követően - 2019. május 10.-ig megtekinthetők a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán (Miskolc, Mindszent tér 4. sz.), valamint Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztályán (3525 Miskolc, Városház tér 8.) – ügyfélfogadási időben, továbbá a http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon BO-08/KT/05253/2019. sz. alatt.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatásvizsgálat tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt 2019. május 10.-ig közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz lehet benyújtani.