Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Zajkibocsátási határérték megállapítása

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített kérelem kitöltésével kérheti meg környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását.

Tájékoztatás a jegyzői hatáskörbe tartozó zaj-, rezgésvédelmi feladatokról, szabályokról:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a 10.§ (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A 284/2007.(X.29.) Korm. rend. hatálybalépésekor működő üzemi vagy szabadidős zajforrások, melyek hatásterületén olyan zajtól védendő épület vagy terület van, amelyre a környezetvédelmi hatóság korábban nem állapított meg határértéket, illetve zajkibocsátási határértékkel rendelkező olyan üzemi és szabadidős zajforrások esetén, ahol a védendő objektumok üdülőterületen, különleges területen helyezkednek el, a 10. § (1) bekezdésben foglalt zajkibocsátási határérték iránti kérelmet kell benyújtani az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz.

A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (a 93/2007.(XII.18.) KvVM rend. 3.sz. melléklete) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Az építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatos előírások alapján az építőipari tevékenységre zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérni. A 284/2007.(X.29.) Korm. rend. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően az építési munkák ideje alatt a kivitelező a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékeket köteles betartani. A kivitelező felmentést is kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól a 13.§-ban meghatározott esetekben.

A környezetvédelmi hatóság hivatalból indult eljárás keretében állapítja meg a zajkibocsátási határértéket, amennyiben olyan tények birtokába jut, amelyek a kibocsátási határérték megállapítását teszik szükségessé. Ebben az esetben az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi a hatóság.

A környezetvédelmi hatóság a létesítmény zajkibocsátási határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékleteiben előírt terhelési határértékek és a hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti terület-felhasználás figyelembevételével állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság megfizetésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét a 284/2007. (XII.28.) Korm. rend. 26. § (1) bekezdés (f) pontja alapján.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:

A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint:

41 épületek építése
42 egyéb építmények építése
43 speciális szaképítés
45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
46 nagykereskedelem
47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
55 szálláshely szolgáltatás
56 vendéglátás
73 reklám, piackutatás
81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység

továbbá, elsőfokú hatósági jogkört gyakorol még a település önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben:

  • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
  • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben:
    • valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
    • az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén a 284/2007. (XII.24.) Korm. rend. 1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél

Ügyintézési határidő:

Ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján 21 nap.
Illetékbélyeg:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. XIII. fejezet 1. pontja szerint 5.000 Ft

Illetékességi terület:
Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Vonatkozó jogszabályok
  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
  • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
  • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határ-értékek megállapításáról
Szükséges mellékletek

Építési és Környezetvédelmi Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: 
(+36) 46/512-714
Fax: 
(+36) 46/512-718
Helyszín: 
Városház tér 8. 3525
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 16:00  08.00 - 16:00  08:00 - 17:30  08.00 - 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár