Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Tudnivalók vízgazdálkodási hatósági engedélyezési kérelem kút létesítéséhez, használatba vételéhez, megszüntetéséhez

Vízgazdálkodási hatósági engedélyt kell kérni kút létesítéséhez, használatbavétel megszüntetéséhez,

 • A kutak létesítését csak kútfúrói engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti. Erre vonatkozó engedély kérelemet a jogszabályban meghatározott feltételek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságához vagy a helyi önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.
 • „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet 24.§ alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges:
  • olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
   • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
   • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és – nem gazdasági célú vízigény.
 • Egyéb esetben az engedélyező hatóság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága.
 • Meglévő, de engedéllyel nem rendelkező kút esetén a kútra a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet alapján fennmaradási engedélyt kell kérni.

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

 • a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíz a környezetet nem veszélyeztető elhelyezése, továbbá
 • ivóvízigény kielégítését szolgáló kút esetén a közegészségügyi követelmények érvényre juttatása.
  • A kérelem díja 5. 000 Ft, melyet a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell leróni.

A kérelemhez mellékelten csatolandó:

 • Adatlap kút engedélyezéséhez/ használatbavételéhez,
 • Átnézeti helyszínrajz a kút feltüntetésével (M=1:25000 vagy 1:10000),
 • Részletes helyszínrajz a szomszédos ingatlanok, azokon és az érintett telken lévő épületek ill. építmények és a kút feltüntetésével, szennyező források (zárt szennyvíztároló, űrgödrös árnyékszék, hulladéktároló tartály, szennyvízülepítő-szikkasztó, stb.) jelölésével,
 • A kút részletterve a vízgazdálkodási és kútra  vonatkozó műszaki paraméterek feltüntetésével, műszaki leírással,
 • Tulajdonosi hozzájárulás, ha nem a tulajdonos az építtető.

 

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Vonatkozó jogszabályok
 • „A vízgazdáűlkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet
 • „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről” szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
 • „A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről” szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

Építési és Környezetvédelmi Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: 
(+36) 46/512-714
Fax: 
(+36) 46/512-718
Helyszín: 
Városház tér 8. 3525
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 16:00  08.00 - 16:00  08:00 - 17:30  08.00 - 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár