Telekadó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén a 23/2013. (VI.25.)
rendeletével 2013. július 26. napjával telekadót vezetett be. Az adófizetési kötelezettség az adóalanyonként 25.000 m2-t elérő vagy maghaladó nagyságú belterületi területek után keletkezik, függetlenül annak beépített voltától.

Az adó alanya a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén az egyes tulajdonosok akkor válnak adóalannyá, ha tulajdoni hányaduknak megfelelő teleknagyság eléri vagy meghaladja a 25.000 m2-t.

Amennyiben az ingatlant illetően vagyoni értékű jog került bejegyzésre az ingatlannyilvántartásba, úgy annak jogosítottja az adó alanya.

Adókötelezettség terheli a rendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásban áruházként,parkolóként, beépítetlen telekként, tényleges mezőgazdasági művelés alatt nem álló szántó, legelőként, telephelyként vagy üzemként feltüntetett ingatlanokat. Az áruház és a parkoló kivételével azonban csak abban az esetben áll fenn fizetési kötelezettség, ha a rendeletben megjelölt nagyságú területen a megfelelő munkavállalói létszám nem került alkalmazásra.

Mentes az adófizetési kötelezettség alól a külterületi művelés alól kivett telek, valamint az
építési tilalom alatt álló telek tulajdonosa is, viszont az adóbevallási kötelezettség az említett
ingatlanok esetében is fennáll.

Az adóbevallás benyújtási határideje 2013. július 31. napja.

Nem tartozik adóköteles körbe és adóbevallási kötelezettség sem terheli többek között az erdőt, a külterületi művelés alól ki nem vett telket, a termőföldet, a tanyát, a közút, vasút területét, a temetőt, a víztározót, a védett területen fekvő földrészletet, és a fent felsoroltaktól eltérő, egyéb rendeltetésű telkeket. Utóbbiak közé tartozik többek között pl.: a repülőtér, pályaudvar, piactér, meddőhányó, sporttelep, strandfürdő, kemping, halastó, anyagbánya, árok, kopárság megjelölésű ingatlan.

Az adó megállapítása a tulajdonos adóbevallása alapján az adóhatóság által kiadott határozattal történik. Az adó alanya a 2013. évi időarányosan megállapított adót a kiadott határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

Kérjük a T. Ingatlantulajdonosokat, hogy a rendszeresített adóbevallási nyomtatványt
kitöltve - az önkormányzati adóhatóság részére - a megállapított határidőig benyújtani
szíveskedjenek.

Adóügyekben használatos nyomtatványok

Ügyintézők Telefon Mellék Fax
Ágoston Andrea (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Bihariné Gyurkovics Judit (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Dr. Bory Endréné (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Doronyné Mészáros Ágnes (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Jávori Ágnes (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Kormos Zita (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Kristóf Istvánné (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Lipuszné Lukács Erzsébet Zsuzsanna (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Nagy Csaba Sándorné (+36)46/512-700 (+36)46/512-833
Somogyi Gréta Kincső (+36)46/512-700 (+36)46/512-833

Adó Osztály ügyfélszolgálata

Telefon: 
(+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700
Fax: 
(+36) 46/512-833
Email: 
ado@miskolcph.hu
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc 3525
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-12:00 – 13:00-16:00  08:00-12:00 – 13:00-16:00  08:00-12:00 – 13:00-17:30  08:00-12:00 – 13:00-16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető