Tájékoztató a 2016. évi hatósági ellenőrzési tevékenységről

2016. év során a környezetvédelmi és építésügyi hatósági ellenőrzések - az év elején meghatározott - ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően kerültek elvégzésre.

Az ellenőrzések általános célja a környezetet veszélyeztető, károsító tevékenységek feltárása és azok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele, illetve kezdeményezése, valamint a szabálytalan építési tevékenységek (bontások, használatok) felderítése, a városképet rontó, illetve az egészséget, közbiztonságot veszélyeztető helyzetek feltárása, megszüntetésük érdekében intézkedések kezdeményezése (saját hatáskörben, illetve az eljárásra jogosult hatóságnál) volt.
Részletek a csatolt közleményben.

Szükséges mellékletek
Célcsoport: 
Állampolgár