Népességnyilvántartási ügyek

Ide tartoznak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó hatósági ügyek, amelyekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény előírásait alkalmazzuk.

Hatáskörrel rendelkező szervek:

 • Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Az ügyet intéző osztály:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

illetékességi területe: Miskolc város közigazgatási területe

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 2. 

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. sz.

illetékességi területe: Miskolci Járás közigazgatási területe

Adatjavítás

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt lakcímadataiban eltérést tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását. A kijavítás alapját okirattal kell igazolni.

Szükséges okiratok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
 • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
 • vagy tulajdoni lap, illetve ügyvéd által ellenjegyzett szerződés
 • vagy lakásbérleti szerződés

Ügyintézés díja:

 • illetékmentes eljárás

Igazolás

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a nyilvántartás hatálya alá tartozó személy a saját adatairól másolatot, igazolást kérhet, illetve külföldi munkavállalás esetén az E 401 jelű Európa Uniós formanyomtatvány leigazolása.

Szükséges okiratok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Ügyintézés díja:

 • illetékmentes eljárás

Lakcímrendezési eljárás

Ha a polgár írásbeli nyilatkozatával igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy életvitelszerűen nem lakik ott, a személy lakcímének érvénytelenítését kezdeményezheti a népességnyilvántartási csoport által kiadott kérelmi nyomtatványon.

Szükséges okiratok:

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • tulajdonjog igazolása

Ügyintézés díja:

 • illetékmentes

Címnyilvántartás

Kizárólag a települési jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének nyilvántartásba vétele.

Szükséges okiratok:

 • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
 • vagy társasház alapító okirat
 • vagy lakásbérleti szerződés

Ügyintézés díja:

 • illetékmentes eljárás

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Elektronikus ügyintézés biztosított.

Telefon: 512-700

Hatósági Osztály

Telefon: 
(+36) 46/512-700; (+36) 46/512-800
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00- 17:30  08:00-12:00 - 13:00- 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár