Lakásfenntartási támogatás

Jogosultsági feltételek:

Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő

a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik, és

b) önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján szerezte, és

c) a kérelem benyújtásának időpontjában - az érintett ingatlanban - az egy főre eső lakás alapterülete eléri a 6 négyzetmétert, valamint

d) az ingatlan megfelel az e rendelet 18. § (2) bekezdésében szabályozott feltételeknek.

A jogosultság  megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

a)  egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum   250 %-át,
b)  két személyes háztartás esetében  a nyugdíjminimum  450 %-át,
c)   többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá
a háztartás tagjai  egyikének sem lehet vagyona.

A támogatás mértéke:

október 1. - március 31. közötti időszakra havi  5.400,-Ft.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok
  • 1993. évi III. tv.
  • 2004. évi CXL. tv.
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.  (II.10.)  rendelete
Szükséges mellékletek
  • a háztartásban élők személyek kérelem benyújtását megelőző havi  jövedelmének  igazolása,
  • vagyonnyilatkozat,
  • annak a szolgáltatónak a számlalevele, ahova támogatás folyósításra kerül,
  • lakás alapterületének hiteltérdemlő igazolása,
  • önkormányzati bérlakás esetén a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. igazolása a bérbeadás jellegére vonatkozóan.

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: 
(+36) 46/512-800
Fax: 
(+36) 46/341-804
Helyszín: 
Petőfi Sándor utca 39.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 16.00  ZÁRVA  08.00 - 17.30  08.00 - 16.00  08.00 - 12.00 

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 15.30 ZÁRVA 08.00 - 17.00 08.00 - 15.30 08.00 - 11.30

 

 
Célcsoport: 
Állampolgár