Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Kérelem közterület felbontásához

Miskolc város közigazgatási területén, a közterületek felbontásával járó munkavégzések engedélyezését a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 18/2005. (V.10.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban „rendelet”) szabályozza.

A rendelet értelmében a közterületek (út, járda, lépcső, parkoló, alul-felüljáró, tér, játszótér, közpark) burkolatát megbontani, valamint azt érintően  - függetlenül annak üzemeltetőjétől - az alatt vagy felett, bármely létesítményt elhelyezni, áthelyezni, közúthoz csatlakozást létesíteni vagy áthelyezni annak meghibásodása esetén munkálatokat és egyéb nem közlekedési célú tevékenységet végezni csak a közút kezelőjének előzetes hozzájárulásával szabad.

A közterület-bontási kezelői hozzájárulás a rendelet részét képező űrlap kitöltésével írásban kérhető.

A közterület felbontásához, útátfúráshoz a kezelői hozzájárulásokat a „Kérelem közterület felbontásához” űrlapon – a kivitelezés megkezdése előtt min. 15 nappal - benyújtott kérelem alapján a közút (közterület) kezelője bírálja el és adja ki. A kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési (kiviteli) és forgalomterelési tervet. A kérelemben meg kell jelölni a bontási munka helyét és idejét, a kivitelezést végző társaság nevét, címét.

Közműhálózat építési és rekonstrukciós munkavégzés céljából - a lakossági leágazó vezeték, valamint az önerős szervezésű gerincvezetékek létesítését is beleértve - a hozzájárulást (vagy annak meghosszabbítását) kizárólag a közmű üzemeltető (szolgáltató) kérelmezheti.

Közterület bontásához kezelői hozzájárulás Miskolc-Tapolcán, Lillafüreden május 01. és szeptember 01. között, a Széchenyi utcán és abból nyíló díszburkolattal ellátott utcákban, valamint a Diósgyőri Vár környezetében június 01. és augusztus 30. között nem adható. Nyomvonalas létesítmények építésére kezelői hozzájárulás a november 15. – március 15. közötti időszakra nem adható. 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, járda, parkoló, térburkolat, zöldterület  bontása - függetlenül annak üzemeltetőjétől - csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető.

A közterület-bontáshoz kiadott kezelői hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.
A közút, járda nem közlekedési célú igénybevételéért a közút kezelője a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat szed, amelynek befizetését a „Díj megfizetésének igazolása” űrlapon szükséges igazolni. A díj meghatározásának alapja a forgalomkorlátozási tervben meghatározott elzárt terület nagysága.

Megtagadható a hozzájárulás kiadása, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget.

A hozzájárulásban rögzített szempontok betartását a közút kezelője és az útellenőr is ellenőrizheti. Aki közterületet engedély nélkül használ, vagy az abban foglalt feltételeket nem tartja be, felhívásra köteles a közterület-használatot megszüntetni, és a területet saját költségén eredeti állapotába visszaállítani.

Engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat esetén a használó köteles a használat idejére egyébként fizetendő díjat megfizetni.

A kérelem benyújtása nem jogosít fel a közterület-használatra.

Építési munkával kapcsolatos anyagok, eszközök elhelyezésére, tárolására külön eljárás keretében közterület-használati engedélyt kell kérni.

Amennyiben a területen fakivágás szükséges, külön eljárás keretében fakivágási engedélyt kell kérni.

A kezelői hozzájárulásban foglaltak ellen fellebbezéssel élni a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóságnál (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Miskolc, József A. u. 20.) lehet.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem közterület felbontásához v1.1

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).

Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Kérelem közterület felbontásához v1.1

Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető