Gyógyszertámogatás

Jogosultsági feltételek:

Gyógyszertámogatás  állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbaikban: nyugdíjminimum) 200 %-át, egyedülélő esetében 275%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven felüli egyedülélők esetében 325 %-át, feltéve, hogy

a)  az  Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és

b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - rendszeresen szedett  gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.

A támogatás összege:

havi 3.500,-Ft, mely három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok
  • 1993.évi III. tv.
  • 2004. évi CXL. tv.
  • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015.  (II.10.)  rendelete
Szükséges mellékletek
  • a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása.
     

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: 
(+36) 46/512-800
Fax: 
(+36) 46/341-804
Helyszín: 
Petőfi Sándor utca 39.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 16.00  ZÁRVA  08.00 - 17.30  08.00 - 16.00  08.00 - 12.00 

A nyitva tartási idő alatt ebben az esetben az Ügyfélfogadási időt kell érteni.

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00 - 15.30 ZÁRVA 08.00 - 17.00 08.00 - 15.30 08.00 - 11.30

 

 
Célcsoport: 
Állampolgár