eAdó lekérdezése

Tisztelt Adózó!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya kialakította az elektronikus adóügyintézés következő lépcsőfokát.

Lehetőség nyílik – az adóbevallások (építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó) elektronikus úton történő benyújtásán, közérdekű adózási adatok, információk megtekintésén túlmenően – arra, hogy az adózók (illetve képviselőik) Ügyfélkapun keresztül történő regisztrációt követően, helyi adó (építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó, idegenforgalmi adó) és gépjárműadó befizetéseikről, egyenlegükről, kivetési adataikról (pl.: építményadó bevallás adatai) kapjanak információt.

Bízunk benne, hogy legújabb szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és igénybe veszi eAdó rendszerünket.

Kérjük, az új szolgáltatással kapcsolatosan segítse munkánkat! Bármilyen észrevétele, javaslata van, munkatársunk Tóth László az alábbi elérhetőségeken készséggel áll rendelkezésére:

Telefonszám: 46/512-874

E-mail: laci@miskolcph.hu

Internetes adóadat (eAdó) lekérdező rendszer

A program magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt biztosít adózási információk tekintetében hozzáférési lehetőséget.

A szolgáltatást a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek vehetik igénybe.

A program a naprakész számfejtési adatok – adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, számlaegyenlegek – megjelenítése mellett pótlékszámítási kalkulátort és adózási naptárt is tartalmaz.

A programba, Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező magányszemélyek, vállalkozások törvényes képviselői, illetve meghatalmazottjai tudnak bejelentkezni a www.miskolc.eado.hu oldalon. (Ajánlott böngésző: Firefox, Opera, Chrome, Safari.)

Az Adózási naptár, a Pótlékszámítás, és az adó Beszedési számlaszámok bejelentkezés nélkül megtekinthetőek.

A Pótlékszámító kalkulátor, ahol a hátralék számítás kezdő és befejező dátumának, a hátralék pontos összegének megadásával kiszámítható a pótlék összege.

Az Adózási naptár-ban megtekinthető, minden adózási szempontból fontos dátum, adónem és jogcím meghatározással együtt, míg a Számlaszámok oldalon megjelenítésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal Adó Osztályának adóbeszedési számlaszámai.

Baloldalon a Bejelentkezés gombra kattintva, megjelenik az Ügyfélkapu, amelyen keresztül történhet meg a bejelentkezés.

Miután az Ügyfélkapun keresztül megtörténik a bejelentkezés, szükség van, egy úgynevezett viszontazonosításra.

Ehhez az alábbi adatok szükségesek:

név; születési hely, idő; anyja neve.

Az adatok, az Ügyfélkapuban rögzített adatokkal kell, hogy megegyezzenek.

Sikeres bejelentkezés esetén a Vezérlőpult menüpont alatt (bal oldalon) érhető el az eAdó rendszer, ahol a Meghatalmazások oldalon elkészíthetőek a program használatához szükséges meghatalmazás/bejelentkezés nyomtatványok. Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a meghatalmazás típusának kiválasztását lenyíló ablak segíti.

A választott típustól függően a meghatalmazói illetve meghatalmazotti adatok rögzítésére más-más felületen van lehetőség. Az adatok kitöltése után, a meghatalmazás mentése, majd a kérvény generálás menüpont elindítása után elkészül a meghatalmazás, amelyet ki kell nyomtatni. Az elkészült, aláírással ellátott nyomtatványt személyesen, vagy postai úton lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Adó Osztályára. A kérvény sikeres feldolgozásáról az Ügyfélkapuban rögzített e-mail címre értesítést küld a rendszer. Ezt követően a program naprakészen hozzáférést biztosít az adózók számára.

Fontos!! A bevallások elektronikus úton történő beküldésére szolgáló meghatalmazás, nem jogosít fel az eAdó rendszerbe történő belépésre!

Az Adózói adatok részben a program a személyes adatokat (név, cím), azonosítási adatokat (mutatószám, adószám, adóazonosító jel, befizető azonosító), cégadatokat (cégjegyzékszám, KSH jel, TEÁOR szám, telephely, üzleti év kezdő dátuma) és az adózó bankszámlaszámait jeleníti meg.

A Bevallások oldalon adónemenként kerülnek megjelenítésre a megküldött, feldolgozott adóbevallások, valamint a kivetési iratok.

A Számlaegyenlegeknél megtekinthetőek a számlákhoz tartozó előírások és befizetések összesített adatai. A program piros színnel jelzi a hátralékos számlákat, zöld színnel pedig azokat, amelyek egyenlege 0, vagy a számla túlfizetést mutat.

Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Főosztály
Adó Osztálya

 

Szükséges mellékletek
Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető