Anyakönyvi ügyek - Névváltoztatási ügyek

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) rendelkezik a névváltoztatásokról.

A születési név megváltoztatása

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 49.§-a alapján magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztálya engedélyezheti.
A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelmére kiterjed a szülő családi nevét viselő cselekvőképtelen kiskorú gyermek családi nevére is. A szülő családi nevének megváltoztatása a szülők erre irányuló kérelme és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú hozzájárulása esetén terjed ki a korlátozottan cselekvőképes kiskorúra.
Amennyiben a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.
A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név felvételét – különös méltánylást érdemlő körülmények kivételével – és a személyhez fűződő jogot sértő családi nevet nem lehet engedélyezni.
Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.
Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. Nagykorú gyermeknek minden esetben önálló kérelmet kell előterjesztenie.
Az At. 52. §-a alapján a volt házastársa nevét viselő személy házassági neve a kérelmére megváltoztatható, ha a házassága megszűnt, és a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa a nevét a kért formában használta.

Illetékesség:
Az At. 50.§-a alapján a név megváltozás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon, személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár esetén az illetékes magyar konzulnál, aki a kérelmet megküldi a központi anyakönyvi szervnek (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály).

Szükséges okiratok:
Nagykorú kérelmező esetén:

  • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vagy útlevél;
  • a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
  • születési anyakönyvi kivonat;
  • házas családi állapotú kérelmező esetén házassági anyakönyvi kivonat;
  • a névváltozással érintett házastárs személyes adatai.
  • Kiskorú kérelmező esetén:
    - a szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal;
    - 14. életévét betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmányokkal.

Az ügyintézés határideje és díja:
A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének X. fejezet 2-3. pontja szerint a születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000.-Ft, a megváltozott név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50.000.- Ft.

A volt házastársa nevét viselő személy házassági nevének megváltoztatására irányuló kérelem  illetékmentes.

 

Házassági névviselési forma módosítása

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban:At.) 48.§-a értelmében házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség:
A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.

Szükséges okiratok:
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vagy útlevél;
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
házassági anyakönyvi kivonat;
házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet;
amennyiben a házastárs elhunyt a halálát igazoló halotti anyakönyvi kivonat.

Az ügyintézés határideje és díja:
Az ügyintézés díja 3.000.-Ft, az új házassági anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Kabinet, Hatósági Osztály

Telefon: 
(+36)46/512-700; (+36)46/512-800
Helyszín: 
Városház tér 8
Miskolc 3530
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8:00- 12.00, 13.00- 16:00   8:00- 12.00, 13.00- 16:00   8:00-12:00, 13:00-17.30  8:00- 12.00, 13.00- 16:00   8:00-12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár