Anyakönyvi ügyek - Anyakönyvi okirat kiállítása

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 73. §-a szerint az anyakönyvből a következő anyakönyvi okiratok állíthatók ki:

  • anyakönyvi kivonat: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat,
  • anyakönyvi hatósági bizonyítvány, amely tartalmazza a kérelmező

- által igazolni kért adatot,
- természetes személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét vagy – ha a kérelmező nem természetes személy – nevét, székhelyét, vagy telephelyét, képviselőjének nevét.

Illetékesség:
Az At. 73.§ (5) bekezdése alapján az anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni.

Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az ügyintézés határideje:

  • A 32/2014.(V.19)KIM rendelet 48. § (1) bek. alapján az anyakönyvi okiratot a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül, ha az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adat az elektronikus anyakönyvnek adattartalma, de az elektronikus anyakönyvbe még nem jegyezték be, a bejegyzéstől számított nyolc napon belül kell kiállítani, és azt a személyesen megjelent kérelmezőnek átadni vagy a kérelmezőnek elküldeni.

Az ügyintézés díja:

  • 2017. március 1-től az okiratok kiállítása illetékmentes

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Szükséges mellékletek

Hatósági Osztály

Telefon: 
(+36) 46/512-700; (+36) 46/512-800
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00- 17:30  08:00-12:00 - 13:00- 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár