Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Szociális ügyek

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás

Jogosultsági feltételek: A támogatásra jogosult az a tulajdonos, aki a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2015. február 28-án hatályos 38. szakasz (2)...

Fiatalok önálló életkezdési támogatása

Jogosultsági feltételek: Életkezdési támogatásra jogosult az a  gyermek, akinek  gondozó szülője - a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel már - Miskolc Megyei Jogú Város...

Gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye

Jogosultsági feltételek: Az 1997.évi XXXI.tv. 21/B § (2) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeken felül további kedvezmény állapítható meg annak a Miskolc Megyei Jogú Város...

Gyógyszertámogatás

Jogosultsági feltételek: Gyógyszertámogatás  állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj...

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

Jogosultsági feltételek: Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

Ifjúságvédelmi támogatás

Jogosultsági feltételek: Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási...

Köztemetések elrendelése

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen...

Lakásfenntartási támogatás

Jogosultsági feltételek: Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre...

Menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás

Jogosultsági feltételek: Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város  közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a...

Pénzbeli ellátás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

Rendkívüli települési támogatás

Jogosultsági feltételek: (1) Rendkívüli települési támogatás  állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum...

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg