Környezetvédelem

Ellenőrzési jelentés a 2011. évi környezetvédelmi hatósági ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2011. évi környezetvédelmi hatósági ellenőrzésekről.

Fakivágással kapcsolatos ügyek

Ön mint ügyfél

Fúrt kút létesítésének engedélyezése /kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében/

Ön mint ügyfél szeretne a tulajdonában lévő telken kutat fúratni. Ehhez a Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Hatósági Osztályának (a Jegyző vízgazdálkodási hatósági...

Környezetvédelmi Hatósági Ellenőrzési Terv 2012. évre

Célkitűzés:  Hatósági ellenőrzések útján a környezetet veszélyeztető, károsító tevékenységek feltárása, intézkedések megszüntetésükre.

Panasz gazos, parlagfüves ingatlan esetén

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével (vagy egyéb írásos beadvány formájában) teheti meg panaszát.

Panasz illegális szemétlerakás esetén

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével teheti meg panaszát.

Panasz zajértékhatár túllépés esetén

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével teheti meg panaszát.

Tájékoztató a 2013. évi környezetvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenységről

2013. év során az ellenőrzési tervben foglaltak figyelembe vételével mintegy 450 hatósági ellenőrzésre került sor, mely meghaladja a tervezett 300-350 ellenőrzési mennyiséget. Az...

Zajkibocsátási határérték megállapítása

Ön mint ügyfél az erre a célra rendszeresített kérelem kitöltésével kérheti meg környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a környezeti zajkibocsátási határérték...