Hatósági ügyek

Kereskedelmi ügyek - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerint az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló...

Kereskedelmi ügyek - Működési engedély iránti kérelem eljárása

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint a rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben...

Kereskedelmi ügyek - Rendezvénytartási ügyek

Zenés, táncos rendezvények engedély iránti kérelem ügye A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos...

Kereskedelmi ügyek - Telepengedélyezési eljárás

Hatályos jogszabály:

Kereskedelmi ügyek - Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV.

Kereskedelmi ügyek - Vásárlók könyvének hitelesítése

A kereskedelemről szóló módosított 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ (4)-(5) bekezdése szerint az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített...

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárása

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló mód. 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi...

Népességnyilvántartási ügyek

Ide tartoznak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet hatálya alá...

Piacok fenntartóinak, vásárok rendezőinek, bevásárlóközpontok üzemeltetőinek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló mód. 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és...

Szálláshelyek üzemeltetése Szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló mód. 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján...

Talált tárgyak kezelése

A talált dolgok tekintetében követendő eljárás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezik. A Ptk.

Termőföldek termőhelyi kataszterbe való felvételéről, a kataszter módosításáról hozott határozat hirdetményként való közzététele

A szőlőtermelésről és a borgazdálkodásról szóló mód. 2004. évi XVIII. törvény 3.§-a szabályozza ezen feladatkört az alábbiak szerint: Termőhelyi kataszter