Hatósági ügyek

Anyakönyvi ügyek - Névváltoztatási ügyek

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) rendelkezik a névváltoztatásokról.

Anyakönyvi ügyek - Születés anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 7.§ (1) bekezdése alapján a születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén...

Behajtási engedély ügymenete (Lakossági, Vállalkozói, Ideiglenes)

Behajtási engedély a Miskolc MJV 13/1998. (III.30) rendelete alapján adható.

Birtokvédelmi ügyek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5-5:8.§-a szabályozza a birtokvédelem kérdését, mely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában...

Felhívás Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén történő ebösszeírásra

Tisztelt Ebtartók!   Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak...

Fizető parkolással kapcsolatos panaszügyek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) számú rendelete...

Föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele

Elővásárlási/haszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárás

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira...

Hirdetmények kifüggesztése

A bíróságok, az önálló bírósági végrehajtók, az ügyészségek, a rendőrség, a közjegyző, illetve más hatóságok (pl. Okmányiroda) a különböző ágazati jogszabályok alapján hirdetményt...

Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés és -közvetítés engedélyezési eljárása

Ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele Az üzletszerű ingatlanközvetítési, ingatlanvagyon-értékelői tevékenységet és a...

Kereskedelmi ügyek - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerint az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló...

Kereskedelmi ügyek - Működési engedély iránti kérelem eljárása

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint a rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben...