Hatósági ügyek

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) sz. önkormányzati rendeletben...

Állattartás, állatvédelem - Állatok védelmével kapcsolatos eljárás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás...

Állattartás, állatvédelem - Állattartási ügyek (egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 24/2010.(VI.30.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2012. (XII.15.)...

Állattartás, állatvédelem - Méhészekkel, méhek vádoroltatásával kapcsolatos ügyek

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdése szerint a méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását...

Állattartás, állatvédelem - Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár ügyek

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló mód. 1996. évi LV. törvény 75.-81/A. §.-a szabályozza a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával...

Birtokvédelmi ügyek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:5-5:8.§-a szabályozza a birtokvédelem kérdését, mely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában...

Fizető parkolással kapcsolatos panaszügyek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) számú rendelete...

Föld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közzététele

Elővásárlási/haszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő hirdetményi úton történő közlésre vonatkozó eljárás

Gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezési eljárása

1500 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy Szállítói...

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira...

Hatósági ellenőrzési terv 2013. évre

Célkitűzés: Hatósági ellenőrzések útján a környezetet veszélyeztető, károsító tevékenységek feltárása, intézkedések megszüntetésükre.

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2014. ÉVRE

Célkitűzés: Hatósági ellenőrzések útján a környezetet veszélyeztető, károsító tevékenységek feltárása, intézkedések megszüntetésükre. A szabálytalan építési tevékenységek (bontások,...