Hatósági ügyek

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) sz. önkormányzati rendeletben...

Állattartás, állatvédelem - Állattartási ügyek (egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 24/2010.(VI.30.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2012. (XII.15.)...

Állattartás, állatvédelem - Méhészekkel, méhek vádoroltatásával kapcsolatos ügyek

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló mód. 2008. évi XLVI. törvény 18. § (6) bekezdése szerint a méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását...

Állattartás, állatvédelem - Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár ügyek

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló mód. 1996. évi LV. törvény 75.-81/A. §.-a szabályozza a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával...

Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos ügyek - Állatok védelmével kapcsolatos eljárás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás...

Anyakönyvi ügyek - Állampolgársági eskü/fogadalom tétele

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (továbbiakban: Ápt.) 7.§ (1) bekezdése alapján a honosított személy választása szerint

Anyakönyvi ügyek - Anyakönyvi okirat kiállítása

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 73. §-a szerint az anyakönyvből a következő anyakönyvi okiratok állíthatók ki:

Anyakönyvi ügyek - Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 31. § (1) bekezdése szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a...

Anyakönyvi ügyek - Családi jogállás rendezése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:98.§-a alapján apai jogállást keletkeztető tények az alábbiak:

Anyakönyvi ügyek - Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 7.§ (1) bekezdése alapján a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi...

Anyakönyvi ügyek - Hazai anyakönyvezés

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban:At.) 65.§-a értelében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt

Anyakönyvi ügyek - Házasságkötési szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 17.§-a szerint a házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető. A házasulók a házasságkötési...