Hatósági ügyek

A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos eljárás

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) sz. önkormányzati rendeletben...

Állatok védelmével kapcsolatos eljárás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény szabályozza többek között az állat tartásának általános szabályait (4-5. §), az állatok kíméletére, az állatkínzás...

Állattartási ügyek (egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása)

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az állattartás helyi szabályairól szóló módosított 24/2010.(VI.30.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2012. (XII.15.)...

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdés szerint az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló...

Birtokvédelmi ügyek

A birtokvédelem kérdéskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 5:5 §- 5:8 §-ban foglalt rendelkezések szabályozzák. A Ptk. 5:5. § (1) bekezdése értelmében a...

Fizető parkolással kapcsolatos panaszügyek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 26/2010. (VI. 30.) számú rendelete...

Gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezési eljárása

1500 m2-nél nagyobb területen gyümölcsfaültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb területen bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthető a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy Szállítói...

Hagyatéki ügyek

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény szabályozza az ember halálával bekövetkező hagyatékátszállást az örökösként érdekelt személyeknek és a hagyaték egyes vagyontárgyaira...

Hatósági ellenőrzési terv 2013. évre

Célkitűzés: Hatósági ellenőrzések útján a környezetet veszélyeztető, károsító tevékenységek feltárása, intézkedések megszüntetésükre.

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2014. ÉVRE

Célkitűzés: Hatósági ellenőrzések útján a környezetet veszélyeztető, károsító tevékenységek feltárása, intézkedések megszüntetésükre. A szabálytalan építési tevékenységek (bontások,...

Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály 2012. évre vonatkozó Ellenőrzési ütemterve

Ellenőrzési ütemterv 2012. évre a kereskedelmi, szálláshely szolgáltatási telepengedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységekkel, zenés, táncos rendezvényekkel, állattartással kapcsolatos...

Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály 2015. évre vonatkozó Ellenőrzési ütemterve

Ellenőrzési ütemterv 2015. évre a kereskedelmi, szálláshely szolgáltatási telepengedélyhez/bejelentéshez kötött tevékenységgekkel, zenés, táncos rendezvényekkel, állattartással kapcsolatos...