Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi ügyek - Állampolgársági eskü/fogadalom tétele

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (továbbiakban: Ápt.) 7.§ (1) bekezdése alapján a honosított személy választása szerint

Anyakönyvi ügyek - Anyakönyvi okirat kiállítása

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 73. §-a szerint az anyakönyvből a következő anyakönyvi okiratok állíthatók ki:

Anyakönyvi ügyek - Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 31. § (1) bekezdése szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a...

Anyakönyvi ügyek - Családi jogállás rendezése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:98.§-a alapján apai jogállást keletkeztető tények az alábbiak:

Anyakönyvi ügyek - Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 7.§ (1) bekezdése alapján a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi...

Anyakönyvi ügyek - Hazai anyakönyvezés

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban:At.) 65.§-a értelében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt

Anyakönyvi ügyek - Házasságkötési szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 17.§-a szerint a házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető. A házasulók a házasságkötési...

Anyakönyvi ügyek - Névváltoztatási ügyek

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) rendelkezik a névváltoztatásokról.

Anyakönyvi ügyek - Születés anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 7.§ (1) bekezdése alapján a születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén...