Anyakönyvi ügyek

Állampolgársági eskü/fogadalom tétele

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (továbbiakban: Ápt.) 7. § (1) bekezdése alapján a honosított személy választása szerint

Anyakönyvi okirat, hatósági bizonyítvány kiállítása

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 73. §-a szerint az anyakönyvből a következő anyakönyvi okiratok állíthatók ki:

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 31. § (1) bekezdése szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a...

Családi jogállás rendezése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:98. § alapján apai jogállást keletkeztető tények az alábbiak:

Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi i. törvény (a továbbiakban: At.) 7. § (1) bekezdése alapján a halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvebe, akinek illetékességi...

Hazai anyakönyvezés

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 65. §-a értelében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt

Házasságkötési szándék bejelentése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 17. §-a szerint a házasságkötési szándék bármely anyakönyvvezetőnél bejelenthető.

Névváltoztatási ügyek

A születési név megváltoztatása Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 49. §-a alapján magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását...

Születés anyakönyvezése

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 7. § (1) bekezdése alapján a születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén...