Adóügyek

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Gépjárműadó

A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után az önkormányzati adóhatóság kivetése alapján gépjárműadót kell fizetni.

Helyi iparűzési adó

Miskolc MJ Város Önkormányzata illetékességi területén helyi iparűzési adónemet működtet. Így adóköteles a területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Méltányossági kérelem

Az adózó kérelmére az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Adó Osztálya által kitűzött hatósági árverések

(További információ az árverés napjáig kérhető a következő telefonszámon: 46/512-847)

Tájékoztató a 2017. január 1. napjától állami adóhatósághoz (NAV-hoz) elektronikus úton benyújtandó helyi iparűzési adóbevallásokkal kapcsolatosan

2017. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 42/D. § (1) bekezdése alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási...

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá...

Telekadó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén a 23/2013. (VI.25.) rendeletével 2013. július 26. napjával telekadót vezetett be. Az adófizetési kötelezettség az...

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adó

Bevételének 25 %-át köteles befizetni az önkormányzati adóhatóság számlájára az, aki Miskolc MJ Város illetékességi területén fekvő termőföldet ad bérbe.

Túlfizetés az adószámla egyenlegében

Téves befizetés esetén, vagy ha az adózó az adott adóra a fennálló tartozásánál nagyobb összeget fizetett be, a túlfizetést az adóhatóság kérelemre az általa nyilvántartott más...