Adóügyek

Adó- és értékbizonyítvány

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett az ingatlan forgalmi értékét...

Adóigazolás

Az önkormányzati adóhatóság a nála vezetett adószámlákra vonatkozó adóigazolást állít ki kérelemre. Az igazolás iránti kérelem illetékköteles, amelyet átutalással vagy készpénzátutalási...

Adók, egyéb köztartozások behajtási ügyei

Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adó- és egyéb köztartozás hátralékok beszedése érdekében haladéktalan intézkedések megtételére köteles, amelyek során előzetes...

Adóügyekben használatos nyomtatványok

Ebben a menüpontban az adóügyekben használatos nyomtatványokat gyűjtöttük össze.

Bankszámlaszámok a befizetéshez

Miskolc MJV. Önkormányzata Képviselőtestületének a CIB Bank ZRT-nél vezetett bankszámlái

Beszedett idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és az...

Építményadó

Adóköteles Miskolc MJ Város illetékességi területén lévő építmények közül a vállalkozások üzleti célt szolgáló lakás ingatlana, valamint a nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek.

Gépjárműadó

A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után az önkormányzati adóhatóság kivetése alapján gépjárműadót kell fizetni.

Helyi iparűzési adó

Miskolc MJ Város Önkormányzata illetékességi területén helyi iparűzési adónemet működtet. Így adóköteles a területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

Méltányossági kérelem

Az adózó kérelmére az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet.

Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá...

Telekadó

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén a 23/2013. (VI.25.) rendeletével 2013. július 26. napjával telekadót vezetett be. Az adófizetési kötelezettség az...