Városháza
Ügyintézés

Népességnyilvántartási ügyek

Ide tartoznak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó hatósági ügyek, amelyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait alkalmazzuk.

Hatáskörrel rendelkező szervek

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Az ügyet intéző osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.

illetékességi területe: Miskolc város közigazgatási területe

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

Kormányablak Főosztály Kormányablak Osztály 2. 

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. sz.

illetékességi területe: Miskolci Járás közigazgatási területe

Adatjavítás

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt lakcímadataiban eltérést tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását. A kijavítás alapját okirattal kell igazolni.

Szükséges okiratok

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
 • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
 • vagy tulajdoni lap, illetve ügyvéd által ellenjegyzett szerződés
 • vagy lakásbérleti szerződés

Ügyintézés határideje és díja

 • azonnal, hiányos adatok esetén 21 nap
 • illetékmentes eljárás

Igazolás

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a nyilvántartás hatálya alá tartozó személy a saját adatairól másolatot, igazolást kérhet, illetve külföldi munkavállalás esetén az E 401 jelű Európa Uniós formanyomtatvány leigazolása.

Szükséges okiratok

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Ügyintézés határideje és díja

 • azonnal
 • illetékmentes eljárás

Lakcímrendezési eljárás

Ha a polgár írásbeli nyilatkozatával igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy életvitelszerűen nem lakik ott, a személy lakcímének érvénytelenítését kezdeményezheti a népességnyilvántartási csoport által kiadott kérelmi nyomtatványon.

Szükséges okiratok

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • tulajdonjog igazolása

Ügyintézés határideje és díja

 • 21 nap
 • illetékmentes

Címnyilvántartás

Kizárólag a települési jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének nyilvántartásba vétele.

Szükséges okiratok

 • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
 • vagy társasház alapító okirat
 • vagy lakásbérleti szerződés

Ügyintézés határideje és díja

 • azonnal, hiányos adatok esetén 21 nap
 • illetékmentes eljárás