Gazdálkodás

A helyi önkormányzatok költségvetése a gazdálkodásuk alapjául szolgáló pénzügyi terv, amely egy adott időszakra vonatkozóan – egy naptári évre – tartalmazza a feladatok ellátására fordítható költségvetési kiadásokat, és az azok forrásául szolgáló költségvetési bevételeket.

Az önkormányzatok – így Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is – a költségvetésükből finanszírozzák, illetve látják el mindazon feladataikat, amelyek ellátása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből, valamint a különféle ágazati törvényekből adódóan kötelezőek. Anyagi teljesítőképességük függvényében, költségvetésük útján láthatják el azokat a feladatokat is, amelyeket a lakosság igényeinek kielégítésére önként vállalnak.

A pénzeszközök átlátható, takarékos, célszerű, hatékony, szabályos felhasználása szigorú pénzügyi-gazdálkodási fegyelmet és magatartást, az előirányzatok betartását követeli meg a gazdálkodás valamennyi szereplőjétől.

Az önkormányzatok a költségvetésben tervezett feladataik végrehajtásáról, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítéséről évente, a tárgyév lezárását követően éves beszámolókban, zárszámadásukban számolnak be.