Városháza
Adóügyek

eAdó

Internetes adóadat (eAdó) lekérdező rendszer

A program magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt biztosít adózási információk tekintetében hozzáférési lehetőséget.

A program a naprakész számfejtési adatok – adózói adatok, feldolgozott adóbevallások, számlaegyenlegek – megjelenítése mellett pótlékszámítási kalkulátort és adózási naptárt is tartalmaz.

A szolgáltatást KÜNY regisztrációhoz kapcsolódó tárhellyel (Ügyfélkapu regisztrációval) rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, vállalkozások törvényes képviselői, illetve meghatalmazottjai tudnak bejelentkezni a

www.miskolc.eado.hu oldalon. (Ajánlott böngésző: Firefox, Opera, Chrome, Safari.)

Az Adózási naptár, a Pótlékszámítás, és az adó Beszedési számlaszámok bejelentkezés nélkül megtekinthetőek.

A Pótlékszámító kalkulátor, ahol a hátralék számítás kezdő és befejező dátumának, a hátralék pontos összegének megadásával kiszámítható a pótlék összege.

Az Adózási naptár-ban megtekinthető, minden adózási szempontból fontos dátum, adónem és jogcím meghatározással együtt, míg a Számlaszámok oldalon megjelenítésre kerülnek a Polgármesteri Hivatal Adó Osztályának adóbeszedési számlaszámai.

Baloldalon a Bejelentkezés gombra kattintva, megjelenik a Központi Azonosítási Ügynök, amelyen keresztül történhet meg a bejelentkezés.

Miután megtörténik a bejelentkezés, szükség van, egy úgynevezett viszontazonosításra.

Ehhez az alábbi adatok szükségesek:

név; születési hely, idő; anyja neve.

Az adatok, az KÜNY-ben (Ügyfélkapuban) rögzített adatokkal kell, hogy megegyezzenek.

Sikeres bejelentkezés esetén a Vezérlőpult menüpont alatt (bal oldalon) érhető el az eAdó rendszer, ahol a Meghatalmazások oldalon elkészíthetőek a program használatához szükséges meghatalmazás/bejelentkezés nyomtatványok. Új meghatalmazás/bejelentkezés rögzítésekor a meghatalmazás típusának kiválasztását lenyíló ablak segíti.

A választott típustól függően a meghatalmazói illetve meghatalmazotti adatok rögzítésére más-más felületen van lehetőség. Az adatok kitöltése után, a meghatalmazás mentése, majd a kérvény generálás menüpont elindítása után elkészül a meghatalmazás. Az elkészült kinyomtatott és aláírással ellátott nyomtatványt személyesen, postai, vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Adó Osztályára.

Elektronikus ügyintézés esetén a hiteles elektronikus aláírással ellátott dokumentumot kell megküldeni az Adó Osztály Hivatali Kapujára (MISKOLCADK). A kérvény sikeres feldolgozásáról a rendszer értesítést küld a megadott értesítési elérhetőségre. Ezt követően a program naprakészen hozzáférést biztosít az adózók számára.

Fontos!! A bevallások elektronikus úton történő beküldésére szolgáló meghatalmazás, nem jogosít fel az eAdó rendszerbe történő belépésre!

Az Adózói adatok részben a program a személyes adatokat (név, cím), azonosítási adatokat (mutatószám, adószám, adóazonosító jel, befizető azonosító), cégadatokat (cégjegyzékszám, KSH jel, TEÁOR szám, telephely, üzleti év kezdő dátuma) és az adózó bankszámlaszámait jeleníti meg.

A Bevallások oldalon adónemenként kerülnek megjelenítésre a megküldött, feldolgozott adóbevallások, valamint a kivetési iratok.

A Számlaegyenlegeknél megtekinthetőek a számlákhoz tartozó előírások és befizetések összesített adatai. A program piros színnel jelzi a hátralékos számlákat, zöld színnel pedig azokat, amelyek egyenlege 0, vagy a számla túlfizetést mutat.

 

Adó Osztály

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Fax: (+36) 46/512-833

Email: ado@miskolc.hu

Helyszín: 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Hivatali kapu: MISKOLCADK

KRID: 725084938

Hétfő

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Kedd

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Szerda

08:00-12:00 –

13:00-17:30

Csütörtök

08:00-12:00 –

13:00-16:00

Péntek

8:00 - 12:00