Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Lakossági Hirdetmény Miskolc település településrendezési eszközeinek módosítása

Lakossági Hirdetmény

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

MISKOLC TELEPÜLÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.R.) foglalt követelménynek eleget téve,
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatja a lakosságot és érintetteket, hogy a településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

A településrendezési eszközök módosításának rövid összefoglalása:
A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendelet mellékletét képező Szabályozási tervben a 77591, 77592, 77605 hrsz. alatti ingatlanok Ki-312566 családsegítő szolgálat és a szomszédságban lévő utakkal körülhatárolt tömbön belüli Mke (LY) jelű mezőgazdasági kertes zónában szabályozott ingatlanok szabályozása Ki-312566 szociális ellátó központ zónára módosulnak.
A szociális ellátó központot körülhatároló utak körül a 77609, 77477/8, 77526/3 hrsz.-ú utakon 16m széles a 77343, 77601, 77600, 77342 hrsz. alatti utak vonalában 12-m széles közutak kerülnek kiszabályozásra.

A településrendezési eszközök egyeztetése:
A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr.R. 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás kerül lefolytatásra. Az eljárásban a jelen felhívás a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerségi egyeztetést szolgálja.
A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket Dr. Kriza Ákos polgármesternek címezve Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. írásban, vagy a partnerségiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre lehet leadni a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

A javaslatok, vélemények nyilvántartása:
A javaslatok, vélemények nyilvántartása az iratkezelés általános szabályai szerint történek. A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, azokat az önkormányzat hivatala a településtervező részére megküldi, hogy azokat a végső szakmai véleményezési szakaszhoz készülő tervekhez vegye figyelembe, és azokat indoklással lássa el.
A partnerségi egyeztetés anyaga (a tervezett módosítás) elérhető Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztályon (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és Miskolc város honlapján a partnersegiegyeztetes@miskolcph.hu internetcímen.

A hirdetmény kifüggesztésre került: 2018. június 28.

A véleményezés (az észrevételek leadásának) határideje: 2018. július 16.

A Lyukó-szociális ellátó központ és környezetét érintő Miskolci Építési Szabályzat módosításával kapcsolatosan 2018. július 5-án 15 órai kezdettel tájékoztató lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. III. emeleti ferdetetős tárgyalójában.