LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY - Miskolc Megyei Jogú Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA - Miskolctapolca

 LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY
Miskolc Megyei Jogú Város
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr. R.) foglalt követelménynek eleget téve

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés helyi szabályait rögzítő 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatja a lakosságot és érintetteket, hogy a településrendezési eszközök módosítása elkezdődött.

 

A településrendezési eszközök módosításának rövid összefoglalása:

A településrendezési eszköz módosítása során a Miskolctapolca kiemelt fejlesztési területen  a strand terület fejlesztését elősegítő változtatások kerülnek átvezetésre a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervében és a Miskolci Építési Szabályzatban.

 

A településrendezési eszközök egyeztetése:

A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. R. 32. § (6) c) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás keretén belül kerül lefolytatásra. Az eljárásban a jelen felhívás a partnerségi egyeztetést szolgálja.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket szóban a 2017. július 7-én 13:00 órakor megrendezésre kerülő lakossági fórumon, írásban Dr. Kriza Ákos polgármesternek címezve Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. címre postázva, vagy a partnerségiegyeztetes@miskolcph.hu e-mail címre lehet leadni a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

 

A javaslatok, vélemények nyilvántartása:

A javaslatok, vélemények nyilvántartása az iratkezelés általános szabályai szerint történik. A beérkezett vélemények az önkormányzat főépítészének és a véleményezési dokumentáció tervezőjének közreműködésével kiértékelésre kerülnek, ami alapján polgármester határozatban dönt a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról. Az elutasított vélemények okáról indokolás készül. Az elfogadott vélemények a jóváhagyásra kerülő dokumentációkban átvezetésre kerülnek. A partnerségi egyeztetést lezáró polgármesteri határozat közzétételre kerül a hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján.

 

A partnerségi egyeztetés anyaga (a véleményezési dokumentáció) elérhető Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Főosztályon (3525 Miskolc, Városház tér 8.) és Miskolc város honlapján a http://www.miskolc.hu/varosfejlesztes/partnersegi-egyeztetes/lakossagi-hirdetmeny-miskolc-megyei-jogu-varos-telepulesren-0 internetcímen.

 

A hirdetmény kifüggesztésre került: 2017. június.29.

Lakossági fórum időpontja, helyszíne: 2017. július 7. 13:00 óra

                Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                3525 Miskolc, Hunyadi u. 2. sz. 3. emeleti Ferde tetős tárgyaló

A véleményezés (az észrevételek leadásának) határideje: 2017. július 15.