Városháza
Ügyintézés

Jogutódlás tudomásulvételi eljárás

Jogutódlás tudomásulvételi ügyek:

A hatáskör gyakorlója az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzat jegyzője /általános építési hatóság/.

Illetékességi területe: Miskolc Járás közigazgatási területe.

Jogutódlás tudomásulvételét kell kérni:

  • Az építésügyi hatóság által kiadott engedélyek és kötelezettségek tekintetében, azok érvényességének idején belül - a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével -, annak a kérelmezőnek, aki az engedélyt fel kívánja használni

A kérelemhez mellékelni kell:

  • A kérelemhez mellékelni szükséges az engedélyes – két tanú előtt írt – hozzájáruló nyilatkozatát
  • A jogutódlás tudomásulvétele iránti eljárási illetékköteles, melynek összege jelenleg 10 000,- Ft. Ezt az összeget illetékbélyeg formájában kell leróni a kérelmére ragasztva, vagy - elektronikus úton történő benyújtás esetén - az eljárási illeték befizetésének igazolásáról szóló dokumentumot szükséges csatolni.

Az engedélyezés szabályai:

Az építésügyi hatóság - a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, valamint használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével - az engedélyek és kötelezettségek tekintetében - a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti hatóságot is értesíti.

A jogutódlás megállapítására irányuló eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlási felhívást nem bocsát ki.

Vonatkozó jogszabályok

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

 

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Építési és Környezetvédelmi Osztály – ügyfélfogadás

 

Telefon

(+36) 46/512-714

Fax

(+36) 46/512-718

Email

epit@miskolc.hu

Helyszín

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

 

Ügyintézők

Elérhetőségek

Földi László

+36 46 512 790

Hitró Lászlóné

+36 46 512 790

Erki Zoltán

+36 46 512 754

Baloghné Kovács Mónika

+36 46 512 784

Bíró Edit

+36 46 512 765