Városháza
Ügyintézés

Hatósági bizonyítvány igénylése

A hatósági bizonyítvány igénylésének szabályairól:

 • Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén, helyszíni szemle alapján vagy az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez
  • a telken építmény meglétére vagy hiányára,
  • a telken meglévő építmény jogszerűségére

          hatósági bizonyítványt állít ki.

 • A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakon túl tartalmazza
  • a kérelmező elérhetőségét,
  • az érintett telek címét, helyrajzi számát, és
  • erre irányuló kérelem esetén az építmény meglétének vagy hiányának tényét.
 • Ha a lakóépület bontása nem engedélyköteles, akkor a bontási tevékenység befejezését követő harminc napon belül az épület bontásának megállapítására, tényére hatósági bizonyítványt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.
 • Az eljárás illetékét, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének hatályos szabályai szerint kell megfizetni.
 • A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Földi László +36 46 512 790
Hitró Lászlóné +36 46 512 790
Erki Zoltán +36 46 512 754
Bíró Edit +36 46 512 765
Baloghné Kovács Mónika +36 46 512 784