Városháza
Ügyintézés

Építésügyi hatósági szolgáltatás

Az építésügyi hatósági szolgáltatás igénybe vétele egy lehetőség, az építtetőknek nem kötelező igénybe venni.
Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt élhet ezzel a szolgáltatással.

 

A szolgáltatás igénybe vétele esetén

Az építtető az építésügyi hatósági engedély vagy tudomásulvétel iránti kérelem tervezett benyújtása előtt építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmet terjeszthet elő az építésügyi hatósághoz

  • elektronikusan az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (a továbbiakban: ÉTDR) elektronikus feltöltő tárhely igénybevételével.

 

Az építtető az építésügyi hatósági szolgáltatás keretében kérheti

  • annak vizsgálatát, hogy az ÉTDR tárhelyen gyűjtött dokumentumainak tartalma és a rendelkezésre álló előzetes szakhatósági állásfoglalások megfelelnek-e az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó előírásoknak,
  • tájékoztatást arról, hogy szükséges-e további melléklet, dokumentum beszerzése, vagytovábbi szakhatósági közreműködés,
  • tájékoztatást az általa kérelmezni szándékozott eljárás és az ahhoz szükséges szakhatósági közreműködés eljárási, igazgatási szolgáltatási díjának vagy illetékének mértékéről,
  • a leendő ügyféli kör előzetes tisztázását,
  • annak vizsgálatát, hogy az engedély hatályának meghosszabbítását milyen módon érinti vagy akadályozza-e valamely építésügyi jogszabály változása, valamint
  • az általa kérelmezni szándékozott eljárásra vonatkozó szabályokról egyéb tájékoztatás nyújtását.


Az építésügyi hatóság szakmai nyilatkozatot fogalmaz meg,

  • melynek tartalma nem köti az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmének benyújtásában ésű
  • nem kötelezi az építtetőt az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtására.
  • Az építésügyi hatóság a szakmai nyilatkozatát az építtetőhöz intézett elektronikus levélben állítja ki.

Az építésügyi hatósági szolgáltatást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt többször is igénye lehet venni.

A kiadott nyilatkozat a hatóságot hatósági eljárása során nem köti.

A szolgáltatás igénybe vétele illetékmentes.

 

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Földi László +36 46 512 790
Hitró Lászlóné +36 46 512 790
Erki Zoltán +36 46 512 754
Bíró Edit +36 46 512 765
Baloghné Kovács Mónika +36 46 512 784