Városháza
Ügyintézés

Az engedély hatálya meghosszabbításának eljárása:

Az engedély hatálya meghosszabbításának eljárása:

A hatáskör gyakorlója az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzat jegyzője /általános építési hatóság/.

Illetékességi területe: Miskolc Járás közigazgatási területe.

Az engedély hatályának meghosszabbítását kérheti:

  • Az építtető, illetve az engedélyes az építésügyi hatósági engedély hatályának lejárta előtt előterjesztett kérelmében építési engedély, bontási engedély hatályának meghosszabbítását kérheti, abban az esetben, ha a kívánt építési munka az engedély hatálya alatt nem teljes körűen valósult meg.

Ha az építtető az építési engedély hatályának meghosszabbítását nem kérelmezte, vagy az engedély hatálya jogszerűen nem hosszabbítható meg, és az építmény használatbavétel megadására, illetve használatbavétel tudomásulvételére nem alkalmas, a fennmaradó - engedélyhez kötött – építési tevékenységre ismételten építési engedélyt kell kérni. A fennmaradó munkálatokra vonatkozó ismételt engedély kérelmet a benyújtásakor hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni.

A kérelemhez mellékelni kell:

  • Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni kell az eljárási illeték, szakhatósági közreműködés esetén, a szakhatósági közreműködéshez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
  •  Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelemhez mellékelni lehet, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását, nyilatkozatát. Ez esetben csak azon szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását kell becsatolni, amelyek nyilatkozatát nem mellékelik.

Az engedélyezés lényegesebb szabályai:

Az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló eljárás megindulásáról értesítést nem kell küldeni.

Az építésügyi hatóság az építési, bontási engedélyek esetén vizsgálja, hogy az építési vagy bontási tevékenységet megkezdték-e, a megkezdett építési vagy bontási tevékenységet jogszerűen végzik-e és az elkészült építmény, építményrész készültsége milyen mértékű.

Ha az építésügyi hatóság a kérelem kapcsán megtartott helyszíni szemlén megállapítja, hogy az elkészült építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapotban van - függetlenül a még fennmaradó nem építési engedély-köteles építési tevékenységektől - az engedély hatályát nem hosszabbítja meg, hanem az építtetőt a használatbavételi engedély vagy a használatbavételi tudomásulvétel megkérésére és a hiányzó munkálatok határidőre történő elvégzésére szólítja fel.

Az építésügyi hatóság az építési engedély hatályát annak lejárta előtt kérelemre, legfeljebb két alkalommal, egy-egy évvel hosszabbíthatja meg az építési tevékenység megkezdése előtt, valamint megkezdett építési tevékenység esetén.

Az építés hatóság az engedély hatályát akkor hosszabbítja meg, ha az engedélyezett építési tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok nem változtak meg, vagy megváltoztak, de a jogszabályváltozás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabály változásból eredő újabb követelmények - kivéve, ha azok tartalma építési engedélyhez kötött építési tevékenységet érint - az engedély feltételeként előírva teljesíthetők.

Vonatkozó jogszabályok

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

 

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Építési és Környezetvédelmi Osztály – ügyfélfogadás

Telefon

(+36) 46/512-714

Fax

(+36) 46/512-718

Email

epit@miskolc.hu

Helyszín

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

 

Ügyintézők

Elérhetőségek

Földi László

+36 46 512 790

Hitró Lászlóné

+36 46 512 790

Erki Zoltán

+36 46 512 754

Baloghné Kovács Mónika   

+36 46 512 784

Bíró Edit    

+36 46 512 765