Városháza
Ügyintézés

400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmények rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre történő változtatásával kapcsolatos ügyek

A hatáskör gyakorlója az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzat jegyzője /rendeltetésmódosítási hatóság/.

Illetékességi területe: Miskolci Járás közigazgatási területe.

Az eljárással kapcsolatos információk:

Rendeltetés módosítási hatósági engedélyhez kötött:

  • a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására,
  • kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési engedélyhez nem kötött átalakítására, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység bruttó alapterülete így eléri vagy meghaladja a 400 m2-t,
  • kereskedelmi építmény 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan átalakítására, amely építési engedélyhez nem kötött

 

  • A rendeltetésmódosítási hatósági engedély iránti kérelem beadása eljárási illetékköteles, melynek összege jelenleg 3000,- Ft. Ezt az összeget a kérelmezőnek illetékbélyeg formájában kell lerónia a kérelmére ragasztva.

Vonatkozó jogszabályok

  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
  • 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

Építési és Környezetvédelmi Osztály - ügyfélfogadás

Telefon

(+36) 46/512-714

Fax

(+36) 46/512-718

Email

epit@miskolc.hu

Helyszín

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési-és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálat (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők

Elérhetőségek

Földi László

+36 46 512 790

Hitró Lászlóné

+36 46 512 790

Erki Zoltán

+36 46 512 700/1256

Baloghné Kovács Mónika     

+36 46 512 784

Bíró Edit  

+36 46 512 765

                       

                                                    

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap