Minorita rendház

Minorita rendház

A barokk stílusú minorita rendházat 1729-1734 között építette az egri Carlone mester. Refektóriumának barokk bútorai 1773-1775-ben készültek, és a XVIII. század második feléből származik faragott tölgyfa burkolata is. Az épület egy részében ma egyházi kollégium működik.

A minorita templom nyugati oldalához csatlakozó rendházat Giovanni Battista Carlone tervei alapján Valner János építőmester és Holczapfel Antal pallér építette. Alapkövét a korábbi, tapasztott falú szerzetesi lakóépület helyén 1743-ban tették le. Alaprajzi érdekessége, hogy az északi szárnya a templom szentélyéhez simul.

Az első építési szakaszban a déli, a templom főhomlokzatát folytató traktus készült el. 1757-ben a templom nyugati kápolnasora melletti folyosó épült meg, majd 1767-ben az azzal udvart közrefogó nyugati szárny. 1773-ban a refektórium kialakításával nagyjából befejeződtek a munkálatok. Az egyemeletes épület déli homlokzatán eredetileg kapu is volt, melyet feltehetőleg az 1843. július 19-i tűzvész után falaztak el. A déli homlokzat templom felőli végén megmaradt a minorita rend címerével díszített kőkeretes bejárati ajtó. Az utcai homlokzatok ablakai egyszerű vakolat-keretelést kaptak. Az egykori szerzetesi cellák, valamint a nyugati szárny földszintjén elhelyezkedő tágas refektórium a földszint és az emelet udvar felőli árkádos folyosóiról nyílnak.

A refektórium részben megőrizte eredeti barokk faragott fa falburkolatát és tálalószekrényeit, melyeket Stöcherle József rendi asztalos készített 1773-ban. A refektóriumot az Utolsó vacsorát ábrázoló – jelenleg lemeszelt – falfestmény díszítette.

A rendház déli falán található emléktábla a II. világháborúban elhurcolt minorita szerzeteseknek állít emléket.

A templom és a hozzáépült rendház ma a régió egyetlen, a minorita rend által működtetett létesítmény együttese.

Elérhetőség: 

Minorita rendház

Telefon: 
(+36) 46/505-636
Helyszín: 
Hősök tere 5.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
  • Nem látogatható

tovább»: Minorita rendház