Városháza
Önkormányzat

Hatósági nyilvántartások

Városháza
Önkormányzat

Jegyzői Kabinet által vezetett nyilvántartások

Hatósági nyilvántartások
Városháza
Önkormányzat

Építési és Környezetvédelmi Osztály által vezetett nyilvántartások

Hatósági nyilvántartások
Városháza
Önkormányzat

Gyámügyi Osztály által vezetett nyilvántartások

Hatósági nyilvántartások
2011. december 06.

Városháza
Önkormányzat

A Gazdálkodási Főosztály által vezetett nyilvántartások

Hatósági nyilvántartások
2011. december 05.

Pénzügyi Osztály

 

 • Az önkormányzat részére és nevében kiállított számlák
 • Az önkormányzat által kötött szerződések
 • Az önkormányzat által nyújtott támogatások
 • A különböző, önkormányzatot illető adónemek és az államigazgatási eljárási illetékek kivetésével, törlésével, ellenőrzésével, beszedésével elszámolásával könyvelésével kapcsolatos adatok  
 • Adók módjára behajtandó köztartozások
 • Egyes kiemelt központi juttatásból származó bevételek– így központi normatívák, cél-, és címzett támogatások, egyéb központosított előirányzatok – adatai.
 • A költségvetést érintő évközi előirányzat-módosítások
 • A fizetési előlegek
 • A választókerületi alap, a helyi önkormányzati képviselők és a bizottsági tagok juttatásai
 • A reprezentációs költségek, valamint a tisztségviselők által külön rendelkezés szerint felhasználható más keretösszegek
 • A Hivatal számviteléhez kapcsolódó főkönyvi nyilvántartások és analitikus számviteli nyilvántartások
 • A bevételi analitikák adatai
 • A folyósított szociális kifizetésekkel kapcsolatos követelések, kivetett bírságok
 • A társasági részesedések, mérlegadatok, valamint a vezető tisztségviselők megbízására vonatkozó adatok
 • Az önkormányzat vagyona
 • Az önkormányzat tulajdonába került részvények, részesedések és értékpapírok, vagyoni értékű jogok
 • A befejezetlen beruházások állománya
 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal szomszédos ingatlanokra kiadott hatósági
 • engedélyek

 

Adó Osztály

 

 • A helyi adókról, a gépjárműadóról, a környezetterhelési díjról szóló törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján az iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó, a gépjárműadó és talajterhelési díj megállapításával, kivetésével, törlésével kapcsolatos adatok
 • Új adóalanyok
 • Az adók, az adók módjára behajtandó tartozások, valamint az ezekre teljesített befizetések adatai
 • A benyújtott azonnali beszedési megbízásokat  
 • A szabálysértési bírságok előírására, valamint az ezekre teljesített befizetésekre vonatkozó adatok