Városháza
Önkormányzat

Közgyűlési határozat

Városháza
Önkormányzat

120/2018. (XI.15.) számú határozat - A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásával kapcsolatban meghozandó vagyonjogi döntések

Közgyűlési határozat
2018. november 15.

120/2018. (XI.15.) számú határozat - A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe történő beolvadásával kapcsolatban meghozandó vagyonjogi döntések

Városháza
Önkormányzat

119/2018. (XI.15.) számú határozat - A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Közgyűlési határozat
2018. november 15.

119/2018. (XI.15.) számú határozat - A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Városháza
Önkormányzat

118/2018. (XI.15.) számú határozat - A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon beolvadása a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Megszüntető okiratának jóváhagyása

Közgyűlési határozat
2018. november 15.

118/2018. (XI.15.) számú határozat - A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon beolvadása a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Megszüntető okiratának jóváhagyása

Városháza
Önkormányzat

111/2018. (IX.20.) számú határozat - A Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

111/2018. (IX.20.) számú határozat - A Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadása

Városháza
Önkormányzat

110/2018. (IX.20.) számú határozat - a Miskolc Megyei Jogú Város területén érdekvédelmi tevékenységeket ellátó civil szervezetek fennálló használati szerződéseinek felülvizsgálata

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

110/2018. (IX.20.) számú határozat - a Miskolc Megyei Jogú Város területén érdekvédelmi tevékenységeket ellátó civil szervezetek fennálló használati szerződéseinek felülvizsgálata

Városháza
Önkormányzat

109/2018. (IX.20.) számú határozat - a Vasgyári Református Egyházközség részére a Miskolc 23412/6 hrsz-ú, természetben 3533 Miskolc, Lónyay Menyhért u. 2. szám alatti ingatlanban található 469 m2-es helyiség – térítésmentes - használatba adása

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

109/2018. (IX.20.) számú határozat - a Vasgyári Református Egyházközség részére a Miskolc 23412/6 hrsz-ú, természetben 3533 Miskolc, Lónyay Menyhért u. 2. szám alatti ingatlanban található 469 m2-es helyiség – térítésmentes - használatba adása

Városháza
Önkormányzat

108/2018. (IX.20.) számú határozat - az Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület részére a Miskolc 1807 hrsz-ú, természetben 3525 Hunyadi u.17. szám alatt található ingatlanban található 26 m2-es helyiség – térítésmentes – használatba adása

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

108/2018. (IX.20.) számú határozat - az Alkotó Derűs Alkony Nyugdíjas Klub Egyesület részére a Miskolc 1807 hrsz-ú, természetben 3525 Hunyadi u.17. szám alatt található ingatlanban található 26 m2-es helyiség – térítésmentes – használatba adása

Városháza
Önkormányzat

107/2018. (IX.20.) számú határozat - a Szirmai Nyugdíjas Egyesület részére a Miskolc 49787 hrsz-ú, természetben 3521 Miskolc Szirma, Erkel F. utca 47. szám alatti ingatlanban található helyiségek – térítésmentes - használatba adása

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

107/2018. (IX.20.) számú határozat - a Szirmai Nyugdíjas Egyesület részére a Miskolc 49787 hrsz-ú, természetben 3521 Miskolc Szirma, Erkel F. utca 47. szám alatti ingatlanban található helyiségek – térítésmentes - használatba adása

Városháza
Önkormányzat

106/2018. (IX.20.) számú határozat - a Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület részére a Miskolc 2512/1/A/66 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. szám alatti ingatlan földszintjén található 20 m2-es ingatlanrész, valamint a Miskolc 2512/1/A/67 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. földszint 7. szám alatti 117 m2 alapterületű ingatlanrész – térítésmentes - használatba adása

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

106/2018. (IX.20.) számú határozat - a Háromkő Ifjúsági Természetjáró és Kulturális Egyesület részére a Miskolc 2512/1/A/66 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. szám alatti ingatlan földszintjén található 20 m2-es ingatlanrész, valamint a Miskolc 2512/1/A/67 hrsz-ú, természetben 3525 Miskolc, Széchenyi u. 19. földszint 7. szám alatti 117 m2 alapterületű ingatlanrész – térítésmentes - használatba adása

Városháza
Önkormányzat

105/2018. (IX.20.) számú határozat - a „HOGYAN SZERESSEK” Alapítvány részére Miskolc 5160 hrsz-ú, természetben 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 7. szám alatti 148 m2-es ingatlanrészének – térítésmentes - használatba adása

Közgyűlési határozat
2018. szeptember 20.

105/2018. (IX.20.) számú határozat - a „HOGYAN SZERESSEK” Alapítvány részére Miskolc 5160 hrsz-ú, természetben 3528 Miskolc, Kisfaludy utca 7. szám alatti 148 m2-es ingatlanrészének – térítésmentes - használatba adása