Alapértelmezett (linkek)

Alapértelmezett (linkek)

Alapértelmezett (linkek)

Selyemréti strandfürdő

A Selyemréti Strandfürdő 2018. november 1-vel bezár. A munkaterület átadását követően megkezdődik egy teljesen új, 50 méteres, edzésekre és utánpótlástornák megrendezésére is alkalmas medence építése, új uszodatechnikával és uszodagépészettel. Ez utóbbi keretében hőszivattyú beépítésével megoldják a medencék vízhőmérsékletének környezetbarát fűtését és állandó, megfelelő vízhőmérsékleten tartását, egyes medencék vízhőfokának emelését. 

Végleges fedést is kap az uszodatér, a régi, légtartásos sátor elhasználódott, és ezt a fedést többé már nem engedélyezik a hatóságok. A végleges fedés falai a nyári időszakban elbonthatók, így az uszodatér oldalról kinyitható. A főépület 2. emeletén új öltőzőt és szociális részleget is kialakítanak az épület tető- és födémszerkezetének felújításával.
Bár sportberuházásról van szó, a lakosságot és a strandot üzemeltető is kedvezően érinti.
A sportberuházás célja a jelenlegi sporttevékenység színvonalának javítása, a lakosság számára az újranyitáskor a korábbi vízfelület rendelkezésre fog állni. Az új öltözők kialakításával pedig megvalósul a lakosság és az edzésre érkezők különválasztása, ami mindkét fél részéről kérés volt.
 
A Selyemréti Uszoda fejlesztése a Miskolci Vízilabda Club (MVLC) sportfejlesztési programjában szerepel, amelyhez a TAO támogatás nagy részét a Wanhua-BorsodChem Zrt. biztosította. 
A beruházáshoz szükséges önerőt a város állja.
 
Nyitás 2019 májusában várható.

Alapértelmezett (linkek)

Sportlétesítmények

Alapértelmezett (linkek)

Egészségügyi alapellátás

Egészsügyügyi alapellátás: www.miefi.hu

A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (továbbiakban MEFI) 2016-ban Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése hozta létre, gondoskodó város koncepciójának keretében, azzal a céllal, hogy megteremtődjön egy egységes egészségügyi alapellátási rendszer városunkban.

Az Intézethez tartoznak:

 • a felnőtt háziorvosi körzetek (89 körzet)
 • a házi-gyermekorvosi körzetek (33 körzet)
 • a fogorvosi körzetek (74 körzet)
 • a területi védőnői körzetek (54 körzet)
 • az iskolavédőnői körzetek (22 körzet)
 • az iskolaorvosi körzetek (11 körzet)
 • a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet
 • a 24 órás gyermekorvosi ügyelet
 • és a 24 órás fogászati ügyelet
Alapértelmezett (linkek)

Dokumentumtár

TALÁLATOK (7709 db)
2018. 12. 14. MRHÖT Társulási tanácsának testületi ülése
2018. 12. 14. MRHÖT Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának testületi ülése
2018. 12. 14. MRHÖT Felügyelő Bizottságának testületi ülése
2018. 12. 14. Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsa - meghívó
2018. 12. 14. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2018. 12. 13. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2018. 12. 12. Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2018. 12. 12. Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata meghívó
Alapértelmezett (linkek)

Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Magyarország Kormánya a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítására KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító számmal pályázati felhívást jelentetett meg, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázathoz benyújtotta támogatási kérelmet, és az Európai Szociális Alapból, valamint hazai központi költségvetési előirányzatból bruttó 6.289.662,- Ft vissza nem térítendő támogatást kap a projekt megvalósítására.

Az ASP (Application Service Provider) rendszerhez történő csatlakozás egy gazdaságos, hatékony és biztonságos technológia alkalmazását jelenti, melynek lényege, hogy az önkormányzat – a Magyar Államkincstáron, mint működtetőn keresztül - az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, szoftvereket.

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:

 1. iratkezelő rendszer,
 2. önkormányzati települési portál rendszer,
 3. elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
 4. gazdálkodási rendszer,
 5. ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
 6. önkormányzati adó rendszer,
 7. ipar- és kereskedelmi rendszer,
 8. hagyatéki leltár rendszer.

Az Önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási formák közül Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az interfészes csatlakozást kívánja megvalósítani, vagyis a saját informatikai rendszerének megtartása mellett olyan fejlesztéseket hajt végre, melyek alapján az adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztést saját forrásból finanszírozza.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019.06.30.

A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 8.985.232 Ft

Támogatási intenzitás: 70%.

Alapértelmezett (linkek)

„Földes Ferenc Gimnázium természettudományos labor” projekt

Egy új, korszerű, a természettudományos tantárgyak oktatására alkalmas laboratórium kialakítását valósította meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulási Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Földes Ferenc Gimnázium természettudományos labor” című TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0060 jelű projekt keretében.A projektet azzal a céllal indította Miskolc önkormányzata, hogy a kor oktatási kultúrájának és igényeinek megfelelő kísérleti laboratóriumok megépítésével segítse a diákok ismeretszerzését. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban” projekt keretében a biológia, a fizika és a kémia tantárgyak alap- és emelt szintű oktatásához szükséges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés valósult meg.

A 2013 májusában kezdődött, 331.976.800 Ft összköltségű fejlesztés során két, egyenként 18 fő befogadására alkalmas, korszerű kísérleti eszközökkel felszerelt laboratórium került kialakításra.
A program 15 partnerintézmény, miskolci és vidéki általános és középiskolák együttműködésével valósult meg, aminek köszönhetően közel 1800 diák vehet részt a természettudományos laboratóriumban tartott gyakorlati órákon. A Földes Ferenc Gimnázium laboratóriumainak szabad kapacitására további iskolák is jelentkezhetnek partnerintézménynek. A gimnáziummal kötött megállapodás után az iskolát felveszik a partnerek közé, és a majd itt dolgozó szaktanár is akkreditált képzést kap tőlük.

Háttér

A természettudományos tantárgyak oktatásának megújításának céljával négy miskolci középiskola nyújtott be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív program támogatási rendszeréhez. A programnak köszönhetően elsőként a Herman Ottó Gimnáziumban készült el a kísérleti „élménylabor” (2013. május), amit a Lévay József Református Gimnázium, a Földes Ferenc Gimnázium, illetve az Avasi Gimnázium hasonló jellegű fejlesztései követtek.
A laborok felszereltsége lehetővé teszi, hogy a tananyagot a diákok számára érdekesebbé, könnyebben tanulható módon oktassák, továbbá a tehetséges, érdeklődő tanítványoknak a tananyagon túlmutató ismereteket nyújtsanak.
A projekt címe: „Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos Labor”
Pályázati forrás: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0060
A projekt elszámolható költsége: 331.976.800 Ft
Önrész: 0 Ft
Támogatás: 331.976.800 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Meghívó

Sajtóközlemény

Projektzáró meghívó

Meghívó 4.

Meghívó 3.

Meghívó 2.

Meghívó 1.

Alapértelmezett (linkek)

Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása

 

Egy új, korszerű, a természettudományos tantárgyak oktatására alkalmas laboratórium kialakítását valósította meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulási Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0030 jelű projekt keretében. A projektet azzal a céllal indította Miskolc önkormányzata, hogy a kor oktatási kultúrájának és igényeinek megfelelő kísérleti laboratórium megépítésével segítse a diákok ismeretszerzését. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Avasi Gimnáziumban” projekt keretében a biológia, a fizika, a földrajz és a kémia tantárgyak alap- és emelt szintű oktatásához szükséges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés valósult meg.

Alapértelmezett (linkek)

Hunyadi Mátyás Tagiskola infrastrukturális fejlesztése

Pályázati konstrukció: ÉMOP-4.3.1/A-12 -2012-0028

Projektgazda: Miskolc MJV Önkormányzat

Projekt rövid bemutatása

A „Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos testnevelés feltételeinek a megteremtésére” elnevezésű projekt keretében sor kerül az iskola épületének homlokzati szigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére, valamint a gépészeti és elektromos rendszer felújítására. A beruházás megvalósításával egy gazdaságosabban üzemeltethető épület jön létre.

Az épületenergetikai fejlesztések megvalósítása mellett a projekt vállat célja a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra megteremtése. Ennek érdekében felújításra kerülnek a régi tornaterem öltözői, a küzdőtér, és megtörténik az esetleg hiányzó vagy elavult eszközök cseréje is.

A Hunyadi Tagiskola jelenlegi tornatermének kis mérete, valamit az iskola sportiskolaként történő működése indokolja egy új tornaterem megépítését is, amely a már meglévő épülethez kapcsolódik majd. Az új tornatermi szárny építése komplex akadálymentesítéssel valósul meg. Az épületrészben kialakítanak egy 30,3m x 14,5 m méretű sportlabda játékteret, szertárakat, egy tanári és négy, egyenként 15 férőhelyes öltözőcsoportot.

Projekt adatok

Pályázati konstrukció: ÉMOP-4.3.1/A-12 -2012-0028
Projektgazda: Miskolc MJV Önkormányzata
Elszámolható költség: 497.124.001,- Ft
Támogatás: 100 %
Kivitelező: FK RASZTER-Ép Kft.

Projekt megvalósítás időtartama

Támogatási szerződés szerinti befejezési határidő: 2015. 11. 30.

Sajtóközlemény

Alapértelmezett (linkek)

Tündérkert Óvoda infrastrukturális fejlesztése

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Tündérkert óvoda (Miskolc, Aba u. 49.) infrastrukturális fejlesztése” című TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00005 jelű projektje keretében a Tündérkert óvoda korszerűsítését valósítja meg. 

A projektről

Az épület tervei 1968-ban-ban készültek, majd valószínűleg ugyanebben az évben meg is épült. Épületszerkezetei elavultak, felújításra szorultak, akadálymentesítése nem megoldott. Az óvoda jelenleg 6 csoportszobával működik. 

A projekt célja az óvodai férőhelyszám bővítése. Az óvoda teljes felújítását tervezik: lesz külső hőszigetelés, nyílászáró csere és energetikai felújítás, alap tisztító festés. A felújítás és bővítés során megrongálódó terasz- és udvarrészek helyreállítása is szükségessé válik.

Sor kerül a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar-, játszóudvar felújítására, biztonságossá tételére, valamint az intézmény akadálymentesítésére. Az udvaron egy öntött műgyanta burkolattal ellátott multifunkciós sportpálya kialakítása történik, amely többféle labdajáték játszására lesz alkalmas.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.06.15.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.10.16.

A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége: 191.502.928 Ft

Támogatási intenzitás: 100%.

 

Alapértelmezett (linkek)

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése

 

A Magyarországi Evangélikus Egyház és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése – Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Reményi Ede úti Tagóvodája (Miskolc, Reményi Ede u. 2.) infrastrukturális fejlesztése” című TOP-6.2.1-15-MI1-2016-00001 jelű projektje keretében a Reményi Úti Óvoda korszerűsítését valósítja meg. 

 A projektről

A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda felújítása kapcsán kettős cél megvalósítása a feladat: egyrészt az intézmény energiafelhasználásának csökkentése az épületszerkezetek, az energetikai rendszerek korszerűsítésével, másrészt belső átalakítások, felújítások elvégzése.

A projekt konzorciumban valósul meg a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. A beruházás magában foglalja az energiatakarékosságot célzó nyílászárók cseréjét, a külső hőszigetelést, valamint sor kerül a szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztésére, az udvar-, játszóudvar felújítására, biztonságossá tételére és az intézmény akadálymentesítésére. Az óvoda esetében az akadálymentesítés a fogyatékossággal élő emberek közlekedésének megkönnyítését, illetve az óvoda biztonságos használatának egyszerűsítését is jelenti. A beruházással érintett intézményben nem kapacitásbővítés, hanem férőhely felújítás fog megvalósulni.

A beruházást követően a gyermekek sokkal jobb körülmények között a XXI. század elvárásainak megfelelő környezetben tölthetik el napjaikat. A modernizálás hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő minél előbbi visszatéréséhez.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.06.15.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.10.16.

A projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége:  50.000.000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%.