Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Tájékoztató

Információ

Tájékoztató a 2017. január 1. napjától állami adóhatósághoz (NAV-hoz) elektronikus úton benyújtandó helyi iparűzési adóbevallásokkal kapcsolatosan

2017. január 1. napjától a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 42/D. § (1) bekezdése alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton is teljesítheti.

A Htv. 42/C. § (1) bekezdésben foglaltak alapján azonban csak az önkormányzati rendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany teljesítheti bevallási, bejelentési kötelezettségét a PM rendelet szerinti nyomtatványon.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 7. § (5) bekezdése szerint az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be a NAV-on keresztül elektronikusan bevallását, úgy a képviseleti jogosultságát az önkormányzati adóhatóság felé igazolnia kell. Ezt a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített meghatalmazás nyomtatvány benyújtásával lehet megtenni, mely a város honlapjáról www.miskolc.hu letölthető. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolását elmulasztják, úgy az adókötelezettség nem teljesíthető.

Helyi iparűzési adó ügyekben illetékes adóhatóságként továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Ennek okán a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot – annak céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja csak az önkormányzati adóhatóságnak – illetve a bevallás esetleges hibáit sem.

Az elmúlt időszakban az állami adóhatóságon keresztül benyújtott helyi iparűzési adóbevallások – szinte kivétel nélkül – hibásan érkeztek be önkormányzati adóhatóságunkhoz, így azokat adózói illetve önkormányzati adóhatósági közreműködés nélkül nem lehetett feldolgozni.
Tájékoztatjuk az adózókat, hogy a hibásan benyújtott HIPA bevallások után (Art. 172. § (10) bekezdés) a magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Miskolc Önkormányzati Adóhatósága lehetőséget biztosít az adózók részére az adóbevallások (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) elektronikus úton történő benyújtására. Önkormányzati Adóhatóságunk kéri az
adózókat, hogy a hibásan és/vagy képviseleti jogosultság nélkül benyújtott helyi iparűzés adóbevallások elkerülése érdekében a nyomtatványok elektronikus módon történő kitöltését követően a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton történő továbbítással küldjék meg bevallásaikat, mivel az szinte teljeskörűen ellenőrzi az adóbevallás helyességét.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a települési önkormányzat saját bevétele.
Az adózónak az iparűzési adót nem a NAV részére, hanem az illetékes önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetnie, Miskolc esetében: Miskolc megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete Iparűzési adó beszedési alszámla 10700086-42689106-52100008.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Adó Osztály

Csatolmányok:
2017-02-17 40.82 kB