Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás városépítészeti ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás városépítészeti ügyintéző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal városépítészeti ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Ellátandó feladatok: A településkép védelmével, településfejlsztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok ellátása; az építésügyi- és egyéb hatósági eljárásokban szakértő közreműködés; kulturális örökség védelmével összefüggő önkormányzati feladatok; közterületek elnevezésével összefüggő feladatok, önkormányzati építés beruházások tervezési programjainak elkészítésében való részvétel.

A munkakörhöz tartzó főbb tevékenységi körök: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(IX.8.) Korm. rendelet szerinti feladatok. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.tv. szerinti feladatok.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyr állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építész-, építő-, tájépítész-, településmérnök szakmacsoportba tartozó szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 évi szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga

A pályázat részelént benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz aq 45/2012.(II.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.87.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata vagyinnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport) Kérjük a boritékon feltüntetni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430919-0/2017 valamint a munkakör megnevezését: városépítészeti ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 8.

A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
 • Miskolc város honlapja