Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás jogi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás jogi ügyintéző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jogi ügyintéző munkakör betöltésére
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Előterjesztések, indítványok vagyonjogi szempontból történő véleményezése.
Vagyongazdálkodással összefüggő előterjesztések, indítványok készítése. Polgári jogi szerződések készítése, véleményezése. Kártalanítási, kisajátítási eljárások kezdeményezése, az eljárásban az Önkormányzat képviselete. Részvétet a vagyongazdálkodással összefüggö önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában. Az Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete hatósági és polgári jogi eljárásokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság
•    Cselekvőképesség
•    Büntetlen előélet
•    Egyetem, jogi végzettség
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Polgári jogi területen szerzett minimum 1 éves gyakorlat
•    Gazdálkodási, vagyongazdálkodási területen szerzett gyakorlat
•    Jogi végzettség mellett közigazgatási végzettség
•    Jogi szakvizsga

A pályázat részelént benyújtandó iratok, igazolások:
•    részletes szakmai önéletrajz aq 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
•    motivációs levél
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•    érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
•    a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
•    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
•    a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.
A pályázat benyújtásának módja:
•    postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport) Kérjük a boritékon feltüntetni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808079-0/2018 valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.
A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:
•    Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
•    Miskolc város honlapja