Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.
A munkakörhöz tartzó főbb tevékenységi körök:
Az építési szabályoknak és a rendezési terveknek megfelelöen építéshatósági
ügyekben döntés-előkészítést végez. Helyszíni szemléve ellenőrzi az építéshatósági ügyekben hozandó döntéseknél az építési területet és annak környezetét. Elvégzi a településrendezési tervekkel összefüggő beruházások épításhatósági egyeztetését.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság
•    Cselekvőképesség
•    Büntetlen előélet
•   Felsöfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintü építészmérnöki, vagy épitőmérnöki, üzemmérnöki, településmérnöki szakképzettség,
•    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Építéshatósági gyakorlat
•    ÉTDR, e-napló ismeret
•    Gyakorlott számítógépes ismeretek

A pályázat részelént benyújtandó iratok, igazolások:
•    részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
•    motivációs levél
•    iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•   érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
•    a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
•    a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
•   a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázat benyújtásának módja:
•    postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport) Kérjük a boritékon feltüntetni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808078-0/2018 valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:
•    Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
•    Miskolc város honlapja