Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás aljegyzői munkakör betöltésére

Pályázat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér S.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozására -, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában és lágyrendjében meghatározott, az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése. A kinevezés - 6 hónapos próbaidő kikötésével - határozatlan időre szól.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Igazgatásszervezői, és/vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, és/vagy közigazgatási menedzseri szakképesítés,
 • Jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Legalább 2 éves közigazgatási, államigazgatási területen szerzett vezetői tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (111.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Szakvizsgát igazoló oklevél másolata.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 87. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann, a Humánerőforrás Osztály vezetője nyújt, a +36-46/512-788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja;
Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. MMJV Önkorm. Polgármesteréhez két egyező péld. -ban, ill. elektronikus adathordozón szíveskedjenek benyújtani ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430280/2017 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyzői.
Személyesen: Molnárné Palotai Mariann osztályvezetőnél, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc , Városház tér 8. MMJV Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Kabinet Humánerőforrás Osztály .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NK1). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Csatolmányok:
2017-03-27 202.61 kB