Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás adóvégrehajtó munkakör betöltésére

Pályázati kiírás adóvégrehajtó munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Osztály adóvégrehajtó munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartzó főbb tevékenységi körök: A bevételek tejesülése érdekében a hátrálékosokkal szemben a vonatkozó törvényekben (Avt., Vht.) meghatározott intézkedéseket megteszi, a behajtási munka eredményességét elősegíti. Az adóhatósági követelések érvényesítése érdekében megteszi a Cstv és a végelszámolási eljárást szabályozó jogszabályok szerinti intézkedéseket, soron kívül intézkedik a felszámolási eljárás alá került gazdasági társaságok esetében a hitelezői igények 40 napon belüli bejelentése érdekében. Ellátja a csőd-, a felszámloási, a kényszertörlési és a végelszámlási eljárásokban az első fokú adóhatósági, valamint a hitelezői képviselettel kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri a felszámoló, végelszámoló, vagyonfelügyelő eljárását, törvénysértés esetén jogorvoslattal él. A törvényi feltételek fennállása esetén kezdeményezi a mögöttes felelősökkel illetve a vezető tisztségviselőkkel szemben alkalmazható intézkedések megtételét.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény valamint a(z) Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyr állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetem, jogász végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 évi szakmai tapasztalat
 • Önálló munkavégzés
 • Jó kommunikációs képesség

A pályázat részelént benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz aq 45/2012.(II.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek. Hozzájárul továbbá személyes adatainak a pályázattalösszefüggő kezeléséhez és felhasználásához a pályázati eljárás lefolytatásáig
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata vagyinnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23..

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport) Kérjük a boritékon feltüntetni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808407/2018 valamint a munkakör megnevezését: Adóvégrehajtó

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
 • Miskolc város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.