Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás adóellenőr munkakör betöltésére

Pályázati kiírás adóellenőr munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztály adóellenőr munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartzó főbb tevékenységi körök: Kockázatelemzési eljárás lefolytatása, adózók kiválasztása ellenőzésre. Támogatói eljárások lefolytatása. Megbízólevél alapján az adóellenőrzések, egyszerűsített ellenőrzések és jogkövetési vizsgálatok lefolytatása. Ellenőrzések jegyzőkönyvbe foglalása, az adózói észrevételek esetén a szükséges intézkedések megtétele. Kiegészítő ellenőrzések lefolytatása. Adókötelezettségek elmulasztása esetén mulasztási bírságok kiszabása. A mulasztási bírságot megállapító határozatok módosítása, visszavonása. Az eljárási szabályzatban foglalt ügyintézési határidők betartása. Az ügyiratok kezelése, folyamatos felülvizsgálata és irattározása.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Miskolc MJV Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyr állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés vagy felsőfokú képesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 évi szakmai tapasztalat
 • Önálló munkavégzés
 • jó kommunikációs képesség

A pályázat részelént benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz aq 45/2012.(II.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata vagyinnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek. Hozzájárul továbbá személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez és felhasználásához a páylázati eljárás lefolytatásáig.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 23

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport) Kérjük a boritékon feltüntetni a pályzati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808406/2018 valamint a munkakör megnevezését: adóellenőr

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29.

A pályázati kiírés további közzétételének helye, ideje:

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
 • Miskolc város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.