Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázati kiírásai

Pályázati kiírás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet az alábbi vezetői munkakörök betöltésére:

a Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
a Miskolci József úti Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
a Miskolci Napraforgó Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
a Miskolci Százszorszép Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
Herman Ottó Múzeum múzeumigazgató (magasabb vezető)
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár könyvtárigazgató (magasabb vezető)