Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Legeltetési tilalom és ebzárlat

Legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZAT

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc Városház tér 8. Miskolc közigazgatási területére 2017. április 5. és 2017. április 25. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:

Ebzárlat:

  • tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
  • kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
  • a telepütés területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
  • Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező

a) vadászebek,
b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa-mentő ebek,
d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.

  • Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább: Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a kerületi főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
  • Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

Legeltetési tilalom:

  • a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
  • bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
  • az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően -10-20 hektáros területre kell korlátozni.

A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhirré kell tenni.

Jelen határozat ellen, annak közlésétől szároltott 16 napon belül, Demeter Ervin kormánymegbízottnak címzett (3525 Miskolc, Vologda u. 1.), de hatóságomhoz (B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály (3525 Miskolc, Vologda u. 1.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudormása volt. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A fentiek szerint határoztam, mert a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálytól kapott B0I/01/445-7/2017. iktatószámú tájékoztatása szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális immunizálását Borsod-Alaaüj-Zémplérr megye területén 2017.április 05. és 2017. április 08. közölt végzik .

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet 8. §. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 51. § (3) bekezdés s) pontja alapján hoztam meg.

Hivatalom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatukat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XIl.2.) Korm. rendelet 18.§.(3) a) pontja és 14.§. (5) bekezdése állapítja meg.

A határozat fellebbezésre való tekintet nélküli, járványügyi intézkedésként való végrehajtását ez élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42. § (1) bekezdései figyelembevételével rendeltem el.

A fellebbezés lehetőségét a módosított 2004. évi CXL. törvény 98. §. (1) bekezdése, 99. §. (1) bekezdése, míg annak illetékmentességét a többször módosltott 1990. évi XCIII. törvény 33. §. (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

A jogorvoslat lehetőségét a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint.

Miskolc, 2017. március 30.

Dr. Stiber Vivien
járási jhivatalvezető.nevében és megbízásából
dr. Ódorne dr. Zelenák Katalin
főosztályvezető