TámaszPont Ifjúságvédelmi és Családsegítő Közhasznú Egyesület

Az egyesület az egyetemes keresztény értékrend talaján állva a magyarországi fiatalság helyes irányú erkölcsi és szellemi fejlődésének, társadalmi szerepvállalásának előmozdítását, tehetséges fiatalok támogatását, valamint az ifjúság körében is jelentkező devianciák és szenvedélybetegségek lehető leghatékonyabb megelőzésében, illetőleg kezelésében való közreműködést, továbbá a magyarországi családok segítését, és az egészséges családmodell népszerűsítését tűzte ki célul.

3531 Miskolc
Bársony J. u. 43. fsz 1.
18271230-1-05