Miskolciak az Avasért Alapítvány

A történelmi (Kis és Nagyavas) pincesorain az épített örökséghez kapcsolódóan a közterületek állapotának fejlesztése, védelme. A köztisztaság, a területi környezet tisztaságának biztosítása. Az őshonos és természetes állat- és növényvilág visszaállítása.

A történelmi Avas, élhetőségének javítása, turisztikai vonzerő fokozása,
Együttműködés a helyi önkormányzattal, valamint minden illetékes intézménnyel, gazdasági, civil és egyházi szervezettel a terület fejlesztése, rendezettebbé tétele érdekében.

 

3527 Miskolc
Kisavas II. sor 47.
18440281 -1-05