Gulágkutatók Nemzetközi Társasága

A második világháború alatt és után a szovjetek által a Gulág táboraiban rabszolgamunkára hurcolt magyarok (hadifoglyok, civil férfiak és nők) sorsának, körülményeiknek, történetüknek, az elhurcolás okainak felkutatása, dokumentálása, bemutatása, hogy ezt a mindmáig háttérbeszorított, elhalgatott tömeges emberirtás és szenvedés eseményeit és következményeit a közgondolkodás, a közvélemény számára közzé tegyük. Célunk, hogy olyan sorsközösség alakuljon meg, amely a közösség ereje révén erősítse meg összetartozásunkat, bizalmunkat abban is, hogy utódaik méltóképpen, kegyelettel emlékezzenek sokat szenvedett elődeikre, a szovjethatalom által 1944-1955 között büntetésvégrehajtó intézetekben, a kényszermunkatáborokban szenvedett és meghalt emberekre.

Cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros BTK.
Történelemtudományi Intézet
B/2. IV. 401.

Adószám: 19336521-1-05