Északkelet -Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány

A magyar, kiemelten az északkelet-magyarországi ipari kultúra, elsődlegesen a kohászati, gépészeti és bányászati tevékenység iratainak, dokumentációinak, egyes termelőeszközeinek felkutatása, megszerzése, rendszerezése, az arra illetékes szervezeteknek való átadása és ezáltal a magyar kulturális örökséghez való csatolása. A felkutatott adatok, tárgyak megőrzése, állagmegóvása, és eseti vagy állandó tárlatok szervezésével a közönség részére történő bemutatása.

Cím: 3535 Miskolc
Bartók B. u. 1.

Adószám: 18449235-1-05